Jestem przyjacielem lasu – zbiórka żołędzi

Ruszała XIV edycja programu „Jestem Przyjacielem Lasu – Jesień 2021”.  Zapraszamy do udziału w akcji mającej pomóc mieszkańcom lasów w przetrwaniu zimy.

Zadaniem przedszkolaków jest zbieranie żołędzi, które przekażemy leśnikom.

Żołędzie prosimy zostawiać w pudełku na rampie przedszkola (od bramy wjazdowej).

Akcję organizują wspólnie: Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody oraz Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela. A podsumowanie akcji nastąpi 26 października w siedzibie Lasu Miejskiego Olsztyna.

Rada Rodziców

Szanowni Rodzice

Informujemy, że Rada Rodziców ustaliła kwotę składki na rok szkolny 2021/2022,

która wynosi 250 złotych.

Powyższą kwotę należy wpłacać na podany poniżej rachunek bankowy  Rady Rodziców                                    PM 36 im. D. Gellner w Olsztynie.

85 1020 3541 0000 5302 0351 0583

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy, do której uczęszcza.

Dziękujemy za wpłaty

 

Dostęp do Platformy usług Oświatowych PUO

SZANOWNI RODZICE!

 

Jak uzyskać dostęp do Platformy usług Oświatowych PUO?

 

W  linkach poniżej znajdują się szczegółowe informacje i instrukcja dla rodziców dotycząca aktywacji konta, logowania, nadawania loginu i PIN-u do karty dziecka.

1 Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych cz.1

2 Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych cz.2

 

Na platformie PUO znajdą Państwo informacje o obecnościach dziecka i płatnościach za przedszkole.

 

Jednocześnie przypominamy, iż istnieje możliwość przypisania Olsztyńskiej Kary Miejskiej do systemu rejestrującego czas pobytu dziecka w przedszkolu. Wówczas wskazana wyżej karta pełni tą samą funkcję co karta przedszkolaka.

 

W celu przypisania Olsztyńskiej Karty Miejskiej do systemu ewidencji czasu pobytu w przedszkolu prosimy o kontakt telefoniczny:  89 533 72 52

 

Opłaty za przedszkole należy wpłacać na konto bankowe przedszkola, do 10 każdego miesiąca,

PKO  BP  40 1020 3541 0000 5002 0291 8191

 

Nowy rok szkolny 2021/2022 – procedury

Szanowni Rodzice!

Kolejny rok szkolny przed nami. Nadal będziemy funkcjonowali w reżimie sanitarnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Prosimy, aby zapoznali się Państwo z obowiązującymi w naszym przedszkolu procedurami:

I WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

II PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

III WEWNĘTRZNA PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI

IV PROCEDURA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SAL ZABAW I OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

V PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DLA RODZICÓW

 

Załączony poniżej druk Oświadczenia dla rodziców 2021-2022 należy wypełnić i przynieść do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka.

PM 36 Oświadczenia COVID-19 (2)

Przedszkole będzie czynne w godz. 6.30-16.30.

W godz. 6.30-7.00 oraz 16.00-16.30  dzieci zbierają się w grupach zbiorczych.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia, hol),   z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. maseczka osłaniająca usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Obowiązuje limit osób na m2. W szatni danej grupy może maksymalnie przebywać 5 rodziców. Rodzic odprowadza dziecko do  grupy, nie przekraczając wyznaczonej strefy. Nie wchodzi do sali i nie inicjuje rozmów z pracownikami przedszkola. Dziecko bezpośrednio po wejściu do sali myje ręce. Zaleca się skracanie pobytu w szatni do niezbędnego minimum (szczegóły procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w trakcie trwania pandemii).

 Prosimy o sprawne rozbieranie i ubieranie dzieci w szatni, by skrócić do minimum czas oczekiwania pozostałych rodziców.

Do przedszkola dzieci przyprowadzają i odbierają  wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola,  możliwe jest upoważnienie jednej osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka. Osoba zgłoszona zobowiązana jest do podpisania upoważnienia i zapoznania się  z obowiązującymi procedurami w przedszkolu. 

Upoważnienie do przyprowadzaniai odbioru dziecka z przedszkola

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr36 im.D.Gellner w Olsztynie

DNI ADAPTACYJNE DLA GRUPY PIERWSZEJ

Drodzy Rodzice dzieci trzyletnich.

Serdecznie zapraszamy na dni adaptacyjne, które odbędą się w dniach 30. i 31 sierpnia w godzinach 9-11.

Zapraszamy do sali grupy pierwszej. Prosimy o zabranie kapci.

Z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i dorosłym konieczne jest przestrzeganie  zasad reżimu sanitarnego (dorosłych  prosimy o założenie maseczki i zachowanie bezpiecznego dystansu od innych osób).

Prosimy o przybycie jednego rodzica/ opiekuna z dzieckiem.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Drodzy Rodzice!!!

 W związku z zakończeniem Rekrutacji Uzupełniającej do Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner,  informujemy, że  lista dzieci przyjętych do naszego przedszkola znajduje się na drzwiach wejściowych przedszkola.

Od 19 sierpnia do 23 sierpnia 2021 r. do godziny 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych

składają oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Wypełnione, podpisane oświadczenie należy wrzucić do skrzynki w przedszkolu.

Jednocześnie informuję, że niezłożenie w terminie oświadczenia, powoduje utratę miejsca w przedszkolu.

Wzór oświadczenia woli poniżej:

 

pobierz: Wzor_oswiadczenia_woli1

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 36 IM. DOROTY GELLNER OBOWIĄZUJĄCA W TRAKCIE PANDEMII COVID-19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2021
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie
z dnia 28 lipca 2021r.

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 36 IM. DOROTY GELLNER OBOWIĄZUJĄCA W TRAKCIE PANDEMII COVID-19

 

Do przedszkola dzieci przyprowadzane /odbierane są wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu tego faktu na piśmie z dyrektorem przedszkola  możliwe jest upoważnienie jednej osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka. Osoba zgłoszona jest zobowiązana podpisać odpowiedni dokument upoważnienia i określić szybką drogę komunikacji z przedszkolem na wypadek zachorowania na COVID-19.

 

 Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 

1.Dzieci są przyjmowane do przedszkola najpóźniej do godziny 8:00. W wyjątkowych sytuacjach ( wizyty lekarskie itp.) rodzic wcześniej powiadomi wychowawcę grupy  o tym fakcie.

2.Do przedszkola rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.

3.Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola w czystych, świeżych ubraniach przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.

4.Nie można do przedszkola wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.

5.Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów.

6.Rodzic  do przedszkola przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do dezynfekcji rąk po wejściu do przedszkola (strefa buforowa) lub posiadania rękawiczek jednorazowych.

7.Obowiązuje limit osób na m2. W szatni danej grupy może maksymalnie przebywać 5 rodziców. Rodzic odprowadza dziecko do danej grupy, nie przekraczając wyznaczonej strefy. Dziecko bezpośrednio po wejściu do sali myje ręce. Zaleca się skracanie pobytu w szatni do niezbędnego minimum.       

8.Dziecko do przedszkola nie przynosi żadnych zabawek, poduszek i innych przedmiotów.

 

 

Odbieranie dziecka z przedszkola

 

1.Rodzic odbierający dziecko powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed skorzystaniem z domofonu powinien użyć płynu dezynfekującego.

2. Rodzic przez domofon zgłasza odbiór dziecka z przedszkola i udaje się do danej grupy w oczekiwaniu na wyjście dziecka, nie przekraczając wyznaczonej strefy. W szatni przedszkola, zachowuje dystans społeczny, ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami. W szatni danej grupy może maksymalnie przebywać 5 rodziców.

3.Nauczyciel przygotowuje dziecko do wyjścia poza teren przedszkola. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.

4.Jeśli odbiór dziecka odbywa się z placu zabaw zabrania się przekraczania ustalonych miejsc. Rodzic czeka na dziecko poza oznakowaną strefą.

5.Rodzicom zabrania się wchodzenia na plac zabaw poza wyznaczoną strefę.

6.Rodzic powinien odebrać dziecko jak najszybciej, tak, by nie powodować kolejki oczekujących na odbiór dzieci.

7.Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela – kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 2 sierpnia 2021 r. od godz. 8:00 do 6 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę    http://www.edukacja.olsztyn.eu , a dokumenty potwierdzające przynosimy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja-do-przedszkola-2021

 

 

Dla ułatwienia Państwu Rekrutacji, umieszczamy wzory dokumentów do pobrania:

 

 

Wzór wniosku – pusty

Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zamieszkaniu – obowiązkowo drukują, wypełniają i przynoszą do przedszkola razem z wnioskiem wszyscy kandydaci.

Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców dokumenty dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie, wielodzietność – Karta Dużej Rodziny, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność). W naszym przedszkolu zapakowany w kopertę lub koszulkę komplet dokumentów należy wrzucić do oznaczonej skrzynki przy wejściu do przedszkola.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna.

Patrz   Zarządzenie Nr 12

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

  1. Kryteria rekrutacji
  2. Kryterium dochodowe

3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie:

Regulamin