ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Drodzy Rodzice!!!

 W związku z zakończeniem Rekrutacji Uzupełniającej do Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner,  informujemy, że  lista dzieci przyjętych do naszego przedszkola znajduje się na drzwiach wejściowych przedszkola.

Od 19 sierpnia do 23 sierpnia 2021 r. do godziny 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych

składają oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Wypełnione, podpisane oświadczenie należy wrzucić do skrzynki w przedszkolu.

Jednocześnie informuję, że niezłożenie w terminie oświadczenia, powoduje utratę miejsca w przedszkolu.

Wzór oświadczenia woli poniżej:

 

pobierz: Wzor_oswiadczenia_woli1