Nowe wytyczne GIS

DRODZY PAŃSTWO!

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19  Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Ministrem Edukacji i Nauki oraz Ministrem Zdrowia wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami załączonymi poniżej:

Wytycznezachowaniabezpieczenstwazdrowotnegogisdlaprzedszkolioddzialowprzedszkolnychwszkolepodstawowej