Rekrutacja – składanie oświadczenia woli

Drodzy Rodzice!!!

W związku z zakończeniem Rekrutacji do przedszkola 2022/2023  lista dzieci przyjętych do naszego przedszkola znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Od 13 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r. do godziny 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych

składają oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

 

Wypełnione, podpisane oświadczenie należy przynieść do przedszkola.

 

Jednocześnie informujmy, że niezłożenie w terminie oświadczenia, powoduje utratę miejsca w przedszkolu.

 

Wzór oświadczenia woli: Wzor_oswiadczenia_woli