„Aby dzieci mówiły pięknie” – warsztaty z logopedą

Dnia 28.03. b.r. w naszej grupie odbyły się warsztaty logopedyczne, prowadzone przez p. Elżbietę Trojga.       W spotkaniu uczestniczyli rodzice wraz ze swoimi pociechami.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostały zabawy oddechowe oraz ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Wszystkie zadania postawione przed dziećmi dostosowane były do ich wieku i możliwości.                          Celem warsztatów było zachęcenie rodziców do wspólnych zabaw z dziećmi w  domu wspomagający ich prawidłowy rozwój mowy.