ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

     

 

W te piękne święta niech każdy pamięta
z głębi serca płynące życzenia:
zdróweczka, marzeń spełnienia,
iskierek radości i dużo miłości.

 

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzą Panie : 

 

  Dorota Andruszkiewicz, Wiesława Niebrzydowska, Krystyna Przygodzka

 

 

PRACA PLASTYCZNO-TECHNICZNA DO WIERSZA „RUPAKI” D. WAWIŁOW

Usiądź przy mnie, ma­mu­siu.
Coś ci po­wiem do uszka…
Wiesz, kto do mnie przy­cho­dzi,
jak się kła­dę do łóż­ka?
Ta­kie ślicz­ne, pu­cha­te,
ko­lo­ro­we jak pta­ki…
Za nic w świe­cie nie zgad­niesz!
To przy­cho­dzą RU­PA­KI!

Te RU­PA­KI, ma­mu­siu,
to są ta­kie zwie­rza­ki –
tro­chę jak­by ko­cia­ki,
tro­chę jak­by dzie­cia­ki,
tro­chę jak­by mo­ty­le,
kro­ko­dy­le czy raki…
Nie ro­zu­miesz, ma­mu­siu?
No, po pro­stu – RU­PA­KI!

Są RU­PA­KI do­ro­słe
i RU­PA­KI – dzie­cia­ki,
są RU­PA­KI – dziew­czy­ny
i RU­PA­KI – chło­pa­ki,
są RU­PA­KI – mą­dra­le
i RU­PA­KI – głup­ta­ki,
są brzy­da­le i wca­le,
wca­le ład­ne RU­PAKl…

Te RU­PA­KI miesz­ka­ją
w róż­nych dziu­rach i ką­tach,
i na przy­kład za sza­fą,
gdzie się ku­rzu nie sprzą­ta,
i w szu­fla­dzie ta­tu­sia,
i na pół­ce z książ­ka­mi,
i w wó­zecz­ku dla lal­ki
też no­cu­ją cza­sa­mi.

Strasz­nie boją się my­szy
i nie lu­bią jeść sera,
za­wsze tań­czą ko­za­ka,
gdy na bu­rzę się zbie­ra,
śpią w ka­lo­szach, a ką­piel
za­wsze bio­rą we fra­kach…
Nie chcesz wie­rzyć? Na­praw­dę!
Ja się znam na RU­PA­KACH!

Je­śli spo­tkasz któ­re­goś
w kuch­ni albo w ła­zien­ce,
to go mo­żesz po­gła­skać
albo wziąć go na ręce,
tyl­ko nie mów przy­pad­kiem:
Jej­ku, co za po­kra­ka!”,
bo ty nie wiesz, jak ła­two
jest ob­ra­zić RU­PA­KA!

Po­patrz, po­patrz, już przy­szły.
Je­den sie­dzi na oknie!
Oj, prze­pra­szam, ma­mu­siu,
że tak zie­wam okrop­nie!
Jak mi baj­kę opo­wie,
to po­wtó­rzę ci rano…
Te­raz już mnie po­ca­łuj…
Za­raz za­snę… Do­bra­noc!

Ogłoszenie dla dzieci odchodzących do szkoły.

UWAGA RODZICE DZIECI ODCHODZĄCYCH DO SZKOŁY

Zbliża się zakończenie przedszkola. Z tej okazji zapraszamy 26.06.(piątek) na godz. 11.00 do przedszkola dziecko wraz z rodzicem  po odbiór dyplomu, książki, drobnego upominku oraz rzeczy z sali i szatni.

Prosimy również o udanie się do zakładu fotograficznego p. Strzelca (ul. P. Tadeusza, koło przychodni) w celu zrobienia dziecku zdjęć do dyplomu. Dziecko powinno być elegancko ubrane. Zdjęcia można zrobić do 24.06.(środa) włącznie.

Jak ważna jest zabawa w życiu dziecka.

Wskazówki dla rodziców :
1. Wspólne spędzanie czasu w rodzinie i w grupie rówieśniczej jest konieczne dla prawidłowego
emocjonalnego, społecznego i intelektualnego rozwoju dziecka, gdyż zaspokaja jego ważne potrzeby.
2. Znajdź czas na zabawę z dzieckiem i rób to systematycznie, najlepiej każdego dnia. Bardziej niż ilość czasu
liczy się zaangażowanie i autentyczna uwaga. Czas zabawy ma należeć wyłącznie do dziecka, rodzic nie
ogląda wówczas telewizji, nie używa telefonu komórkowego, nie gotuje „przy okazji” obiadu. Nawet jeśli
zabawa jest dla opiekunów nieatrakcyjna czy wręcz nudna, warto się poświęcić i bawić mimo początkowo
odczuwanej nudy.
3. Najlepiej spytać dziecko, w co miałoby ochotę się bawić podczas Waszego czasu zabawy.
4. Zabawa niedyrektywna to taka zabawa z dzieckiem, w której rodzic tak kieruje zabawą, aby dziecko samo
dokonywało wyborów, czekało na swoją kolej, uczyło się przez własne działanie. Rodzic jest otwarty
na pomysły i propozycje dziecka. Dzięki takiej zabawie rodzic może lepiej poznać uczucia i myśli dziecka.
115
5. Zastanów się, jakie zabawy pamiętasz ze swojego dzieciństwa, wykorzystaj je, bawiąc się ze swoim dzieckiem.
6. Postaraj się wyzwolić swoje wewnętrzne, spontaniczne i radosne dziecko. Dorośli również potrzebują
zabawy, żeby zadbać o dobre samopoczucie.
7. Nauczyciele i rodzice powinni proponować dzieciom zabawy odpowiednie dla danego wieku. W literaturze
i Internecie opiekunowie mogą znaleźć mnóstwo inspiracji do zabaw dla dzieci w różnym wieku.
8. Opiekunowie mogą wykorzystywać codzienne czynności do wymyślania nowych zabaw. Bawić można się
wszędzie i wszystkim – rozwijajcie kreatywność, wymyślając razem z dzieckiem zabawy z użyciem koca,
piłki, papieru. Im prostsza zabawa, im mniej zabawek, tym większy nacisk na bycie razem.
9. Należy pamiętać, że zabawa to wiele różnych aktywności, np. wspólna naprawa roweru, pieczenie ciastek,
sadzenie roślinek, robienie zdjęć, wyjście na basen czy wspólna przejażdżka rowerowa.
10. Ważne są zabawy relaksacyjne, wyciszające, zwłaszcza pod koniec dnia, np. dziecięce masażyki, ćwiczenia
uważności dla dzieci.
11. Wspólne przepychanki, turlanie, podrzucanie, siłowanie się (zwłaszcza z tatą) pozwalają dziecku lepiej
odróżniać zabawę od przemocy oraz postawić właściwe granice.
12. Przy wyborze zabaw warto z góry ustalić zasady, np. niedopuszczalne są zabawy agresywne, obrażanie
i bicie innych czy niszczenie przedmiotów. Kiedy zasada zostanie złamana, a dziecko od razu nie skoryguje
swojego zachowania, zabawa powinna zostać przerwana.
13. Warto wyłączyć z czasu zabawy oglądanie telewizji czy granie w gry komputerowe (nawet wspólne).
14. Podczas zabawy dorośli powinni: chwalić, opisywać zachowanie, wyrażać entuzjazm, unikać pytań i poleceń.
15. W czasie zabawy należy unikać wszystkiego, co kojarzy się dziecku z obowiązkami, a więc uczenia,
poprawiania, udzielania wskazówek oraz wytykania błędów, krytykowania, porównywania czy ośmieszania.
16. Jeśli rodzice mają więcej dzieci, czas zabawy powinien zostać wyznaczony dla każdego z nich.
17. Jeżeli w czasie zabawy pojawi się niepożądane zachowanie, a nie jest ono bardzo trudne lub niebezpieczne,
dorośli powinni je zignorować, tzn. milczeć i powściągać mimikę.
18. Jeśli podczas zabawy imaginacyjnej pojawią się trudne tematy, np. seks, śmierć, konflikty między rodzicami,
lęki, pamiętajmy, że dziecko potrzebuje je odegrać, by zrozumieć swoje uczucia i otaczający świat.
19. Konieczne dla dobrej zabawy z dzieckiem jest porzucenie starych nawyków, tj. rozkazywanie innym
i przejmowanie roli lidera, współzawodnictwo, narzucanie własnego tempa, nieśmiałość lub zbytnia
pobłażliwość. Dzieci różnią się między sobą i preferują różne style zabawy. Dorośli powinni je poznać
i dostosować do nich własne podejście. Jest to duże wyzwanie.
20. Nie bójmy się fizycznej bliskości, której większość dzieci potrzebuje.