PROJEKT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

„MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE – WIEM, ROZUMIEM, SZANUJĘ”.

 

Głównym założeniem projektu jest wypracowanie i wprowadzenie systemowych rozwiązań, wprowadzających do pracy olsztyńskich przedszkoli zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej oraz metody pracy służące kształtowaniu u dzieci pozytywnych relacji z innymi. Celem jest osłabienie stereotypów i uprzedzeń prowadzących zwykle do dyskryminacji osób odmiennych kulturowo.

 

Edukacja kulturowa to więcej niż uczenie o innych kulturach, folklorze, języku i kuchni.

To więcej niż wiedza na temat, kim są nasi sąsiedzi. Jest to przede wszystkim warsztat obejmujący kształtowanie postaw i umiejętności kontaktu z innymi. Kształcenie w sobie kompetencji kulturowych niezbędne jest nie tylko w kontaktach z przedstawicielami innych kultur, ale również z osobami z naszego kręgu kulturowego, którzy żyją, myślą inaczej niż my. W takim samym stopniu, jak kontaktów z ludźmi z różnych stron świata , dotyczy ona stosunku do osób niepełnosprawnych, osób żyjących na marginesie społecznym czy dotkniętych biedą. Każdy jest inny. Każdy jest twórcą kultury.

TURNIEJ WIEDZY O ZDROWYM ODŻYWIANIU

15.03.2016r. spotkały się dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli, tj. PM36, PM39, PM12. Celem naszego spotkania było sprawdzenie wiedzy o zdrowym odżywianiu. Okazało się, że dzieci nie tylko dużo wiedzą o tym co należy spożywać, a czego nie, ale również są pomysłowe i zwinne czyli zdrowe! Dziękujemy Jury, w skład którego weszły dyrektorki przedszkoli za sprawiedliwe sędziowanie. Dziękujemy też za wspaniała zabawę.

BAJECZKI Z NASZEJ KSIĄŻECZKI

8 marca w Dniu Kobiet odbyły się przedszkolne prezentacje literackie. Każda grupa przedstawiła wspaniałe wykonania utworów swoich grupowych autorów.Nie zabrakło więc wierszy J. Brzechwy, J. Tuwima, W. Chotomskiej, D. Gellner, Cz. Janczarskiego, D. Wawiłow.
Oczywiście każda, mała i duża kobieta przyjęła życzenia.

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY

Jak co roku w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty, na których Rodzice wykonywali wspaniałe ozdoby świąteczne. Serdecznie dziękujemy Rodzicom zaangażowanym w nasze dzieło, dziękujemy, że możemy zawsze na Was liczyć. A to wszystko dla naszych wspaniałych dzieciaczków.