DNI ADAPTACYJNE DLA GRUPY PIERWSZEJ

Drodzy Rodzice dzieci trzyletnich.

Serdecznie zapraszamy na dni adaptacyjne, które odbędą się w dniach 30. i 31 sierpnia w godzinach 9-11.

Zapraszamy do sali grupy pierwszej. Prosimy o zabranie kapci.

Z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i dorosłym konieczne jest przestrzeganie  zasad reżimu sanitarnego (dorosłych  prosimy o założenie maseczki i zachowanie bezpiecznego dystansu od innych osób).

Prosimy o przybycie jednego rodzica/ opiekuna z dzieckiem.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Drodzy Rodzice!!!

 W związku z zakończeniem Rekrutacji Uzupełniającej do Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner,  informujemy, że  lista dzieci przyjętych do naszego przedszkola znajduje się na drzwiach wejściowych przedszkola.

Od 19 sierpnia do 23 sierpnia 2021 r. do godziny 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych

składają oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Wypełnione, podpisane oświadczenie należy wrzucić do skrzynki w przedszkolu.

Jednocześnie informuję, że niezłożenie w terminie oświadczenia, powoduje utratę miejsca w przedszkolu.

Wzór oświadczenia woli poniżej:

 

pobierz: Wzor_oswiadczenia_woli1

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 36 IM. DOROTY GELLNER OBOWIĄZUJĄCA W TRAKCIE PANDEMII COVID-19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2021
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie
z dnia 28 lipca 2021r.

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 36 IM. DOROTY GELLNER OBOWIĄZUJĄCA W TRAKCIE PANDEMII COVID-19

 

Do przedszkola dzieci przyprowadzane /odbierane są wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu tego faktu na piśmie z dyrektorem przedszkola  możliwe jest upoważnienie jednej osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka. Osoba zgłoszona jest zobowiązana podpisać odpowiedni dokument upoważnienia i określić szybką drogę komunikacji z przedszkolem na wypadek zachorowania na COVID-19.

 

 Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 

1.Dzieci są przyjmowane do przedszkola najpóźniej do godziny 8:00. W wyjątkowych sytuacjach ( wizyty lekarskie itp.) rodzic wcześniej powiadomi wychowawcę grupy  o tym fakcie.

2.Do przedszkola rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.

3.Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola w czystych, świeżych ubraniach przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.

4.Nie można do przedszkola wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.

5.Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów.

6.Rodzic  do przedszkola przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do dezynfekcji rąk po wejściu do przedszkola (strefa buforowa) lub posiadania rękawiczek jednorazowych.

7.Obowiązuje limit osób na m2. W szatni danej grupy może maksymalnie przebywać 5 rodziców. Rodzic odprowadza dziecko do danej grupy, nie przekraczając wyznaczonej strefy. Dziecko bezpośrednio po wejściu do sali myje ręce. Zaleca się skracanie pobytu w szatni do niezbędnego minimum.       

8.Dziecko do przedszkola nie przynosi żadnych zabawek, poduszek i innych przedmiotów.

 

 

Odbieranie dziecka z przedszkola

 

1.Rodzic odbierający dziecko powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed skorzystaniem z domofonu powinien użyć płynu dezynfekującego.

2. Rodzic przez domofon zgłasza odbiór dziecka z przedszkola i udaje się do danej grupy w oczekiwaniu na wyjście dziecka, nie przekraczając wyznaczonej strefy. W szatni przedszkola, zachowuje dystans społeczny, ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami. W szatni danej grupy może maksymalnie przebywać 5 rodziców.

3.Nauczyciel przygotowuje dziecko do wyjścia poza teren przedszkola. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.

4.Jeśli odbiór dziecka odbywa się z placu zabaw zabrania się przekraczania ustalonych miejsc. Rodzic czeka na dziecko poza oznakowaną strefą.

5.Rodzicom zabrania się wchodzenia na plac zabaw poza wyznaczoną strefę.

6.Rodzic powinien odebrać dziecko jak najszybciej, tak, by nie powodować kolejki oczekujących na odbiór dzieci.

7.Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela – kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 2 sierpnia 2021 r. od godz. 8:00 do 6 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę    http://www.edukacja.olsztyn.eu , a dokumenty potwierdzające przynosimy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja-do-przedszkola-2021

 

 

Dla ułatwienia Państwu Rekrutacji, umieszczamy wzory dokumentów do pobrania:

 

 

Wzór wniosku – pusty

Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zamieszkaniu – obowiązkowo drukują, wypełniają i przynoszą do przedszkola razem z wnioskiem wszyscy kandydaci.

Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców dokumenty dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie, wielodzietność – Karta Dużej Rodziny, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność). W naszym przedszkolu zapakowany w kopertę lub koszulkę komplet dokumentów należy wrzucić do oznaczonej skrzynki przy wejściu do przedszkola.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna.

Patrz   Zarządzenie Nr 12

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

  1. Kryteria rekrutacji
  2. Kryterium dochodowe

3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie:

Regulamin