BAJECZKI Z NASZEJ KSIĄŻECZKI

8 marca w Dniu Kobiet odbyły się przedszkolne prezentacje literackie. Każda grupa przedstawiła wspaniałe wykonania utworów swoich grupowych autorów.Nie zabrakło więc wierszy J. Brzechwy, J. Tuwima, W. Chotomskiej, D. Gellner, Cz. Janczarskiego, D. Wawiłow.
Oczywiście każda, mała i duża kobieta przyjęła życzenia.