Bajkowa Warmia

Pierwszego dnia obchodów Tygodnia Warmińskiego obejrzeliśmy przedstawienie teatralne w wykonaniu teatru Korzunowicz, pt. Bajkowa Warmia.

Nie zabrakło też Św. Jakuba, który jest postacią z herbu Olsztyna . Jest on również patronem Bazyliki Archikatedralnej w Olsztynie. Muszla, którą trzyma jest symbolem pielgrzyma, podobnie jak kij, sakwa i kapelusz. Taką muszlą oznaczony jest szlak Św. Jakuba, który wiedzie aż do Santiago de Compostela, gdzie znajduje się grób świętego.