Szkolny Ogród Dydaktyczny

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole ubiegało się o Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego „Herbarium Mikołaja Kopernika w ogrodzie dydaktycznym”

Celem konkursu było:

 • utworzenie herbarium – zakątka ziołowego (roślin leczniczych i przyprawowych) w ogrodzie dydaktycznym z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;
 • popularyzacja wiedzy o różnorodności roślin zielarskich i ich zastosowaniu;
 • zainteresowanie uczestników postacią Mikołaja Kopernika, który był nie tylko wielkim astronomem, ekonomistą, matematykiem, kartografem, ale także lekarzem – czego świadectwem są liczne portrety przedstawiające go z konwalią – symbolem sztuki lekarskiej;
 • zaangażowanie uczniów/dzieci do przygotowania projektu konkursowego;
 • wykorzystanie filmu do zaprezentowania walorów przyrodniczych i edukacyjnych ogrodu dydaktycznego ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności roślin zielarskich;
 • rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

Dzięki Państwa pomocy,  w realizacji założonych celów, udało nam się otrzymać certyfikat, którego uroczyste wręczenie odbyło się 7.12.2022 na Konferencji podsumowującej Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego – edycja VII „Herbarium Mikołaja Kopernika w ogrodzie dydaktycznym.”

6.VI. HO , HO, HO

„6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wraca do nieba uśmiechnięty”

6 grudnia nasze przedszkole odwiedził bardzo miły i długo oczekiwany gość. Miał czerwony strój, długą, białą brodę, dźwigał na plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezenty. To nie mógł być nikt inny tylko MIKOŁAJ- niezwykle wesoły, rozmowny i chętny do wspólnej zabawy i tańca.

Mikołaj, jak zwykle zjawił się tylko na chwilę, ale do końca dnia nie opuszczała dzieci radość ponieważ głównym tematem zabaw i zajęć był właśnie Mikołaj. Dzieci, w swych czerwonych strojach i czapeczkach, same wyglądały jak małe Mikołajki. Zabawy dydaktyczne, ruchowe, zabawy przy muzyce i z piosenką, różnorodne prace plastyczne, wszystko to było poświęcone tej niezwykłej postaci.

 

Nasze certyfikaty

  W roku szkolnym 2021/2022 r. nasze przedszkole brało udział w Konkursach oraz ubiegało się o Certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie pod hasłem „Szkoła Przyjazna Środowisku” oraz „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Celem konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”  było wyróżnienie szkół, które:
1. Integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska,
2. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju,
3. Podejmują i angażują do działań społeczność szkolną (uczniów, radę pedagogiczną, pracowników szkoły) i społeczność lokalną.
4. Podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej oraz motywują do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Celem konkursu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”  było wyróżnienie szkół, które:

1.Pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję
szkoły promującej postawy patriotyczne,
2. Zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu
i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej
oraz długofalowości działań,

 1. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej
  i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności,
  4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich
  sukcesów i wspierający ich poczucie własnej warto.

 

Oba certyfikaty zostały wręczone Pani Dyrektor Joannie Wilczewskiej na uroczystości w dniu 30 listopada 2022 r.z rąk Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Nasze przedszkole zostało wyróżnione za  swoją pracę oraz zaangażowanie dzieci we współpracy z nauczycielami, rodzicami i innymi instytucjami.

Dziękujemy rodzicom oraz środowisku lokalnemu za pomoc i wsparcie w naszych działaniach.