Zobacz co nowego u nas:

UWAGA RODZICE !!!

Dodano: 19 maja 2020

Jeśli potrzebujecie opieki nad dzieckiem w przedszkolu w okresie od

25.05.2020r.do 29.05.2020r.   

 

prosimy o wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w czasie ograniczenia funkcjonowania z powodu pandemii.

 

Wypełnione wnioski wraz   z zaświadczeniami prosimy przesłać  na adres przedszkole@pm36.olsztyn.eu do 21.05.2020r. (czwartek) do godz.15.00.

 

Jednocześnie informuję, że pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19.

Zgłoszenie dziecka do przedszkola nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem, ze względu na rygorystyczne  procedury sanitarne.

 

O PRZYJĘCIU DZIECKA BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWAĆ INDYWIDUALNIE.

 

 

1 PM36 WNIOSEK W TRAKCIE COVID-19 (1)[12904]

zal. nr 1 do zarzadzenia-1[12905]

zal. nr 2 do zarzadzenia-14-05-2020-1[12906]

KOMUNIKAT

Dodano: 17 maja 2020

PROCEDURY OCHRONY DZIECI I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLE MIEJSKIEGO NR 36 IM. DOROTY GELLNER  W OLSZTYNIE PRZED COVID-19

 

Informujemy, że od 18 maja 2020r. do odwołania nasze Przedszkole będzie funkcjonowało na szczególnych zasadach w tzw. reżimie sanitarnym. Zarówno Pracownicy Przedszkola i Rodzice/Opiekunowie dzieci muszą znać i stosować się do obowiązujących procedur. Od nas wszystkich zależy zachowanie zdrowia.

Poniżej zamieszczamy Procedury ochrony dzieci i pracowników Przedszkola przed COVID-19:

 

I.Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w trakcie pandemii

II.Procedura postępowania na wypadek zakażenia

III. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

IV.Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami

V Procedura odbierania dziecka[12931]

VI . Procedura dla wszystkich pracowników

VII. Procedura bezpieczeństwa nauczycieli

VIII .Procedura placu zabaw

IX .Procedura przyjęcia towaru

X. Procedura dezynfekcji sprzętu

XI.Procedura wydawania posiłków

XII. Procedura postępowania pracodawcy

 

 

 

 

DRODZY RODZICE!!!

Dodano: 15 maja 2020

Od 18 maja uruchamiamy przedszkole tylko dla tych osób, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane.

Dzieci zostały przydzielone do grup zgodnie z zadeklarowanymi przez Państwa godzinami. Niestety nie wszystkie oczekiwania możemy spełnić, ze względu na konieczność utrzymania reżimu sanitarnego.

Należy dostosować się do wyznaczonego czasu przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

Po godzinie 8.30 nie przyprowadzamy dzieci.

 

O tym, do której grupy przydzielono Państwa dziecko poinformują Państwa wychowawcy grup.

UWAGA!!!

Dziecko, zgodnie z obowiązującymi procedurami może odebrać/przyprowadzić wyłącznie rodzic/opiekun prawny. 

Nie przychodzimy do przedszkola w towarzystwie osób postronnych.

Wykonaj pracę plastyczną na rocznicę nadania imienia naszemu przedszkolu

Dodano: 14 maja 2020

Zbliża się druga rocznica nadania naszemu przedszkolu imienia Doroty Gellner. 

Pamiętamy ten piękny dzień 5.06.2018r. Pamiętamy również pierwszą rocznicę i wspaniały Przegląd Piosenki Doroty Gellner. Obie uroczystości zaszczyciła swoją obecnością nasza Patronka wraz z kompozytorem Adamem Skorupką i menadżerem Alicją Twardowską.

 

Niestety w tym roku nie możemy wspólnie świętować. 

Proponujemy zatem, aby  z okazji  kolejnej rocznicy, chętne dzieci wykonały prace plastyczne dotyczące treści wierszy, opowiadań czy piosenek Doroty Gellner .

Prace prosimy przesyłać na grupowe skrzynki. Następnie zostaną umieszczone na stronie internetowej, aby mogła podziwiać je nasza Patronka.

 

Drodzy Rodzice!!!

Dodano: 11 maja 2020

W związku z rozważeniem możliwości otwarcia przedszkoli od 18 maja  zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i Ministra Zdrowia, prosimy o wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w czasie ograniczenia funkcjonowania z powodu pandemii.

Wypełnione wnioski wraz   z zaświadczeniami prosimy przesłać  na adres przedszkole@pm36.olsztyn.eu do 14.05.2020r. (czwartek) do godz.15.00.

Jednocześnie informuję, że pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgłoszenie dziecka do przedszkola nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem, ze względu na rygorystyczne  procedury sanitarne.

O PRZYJĘCIU DZIECKA BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWAĆ INDYWIDUALNIE.

PM36 WNIOSEK W TRAKCIE COVID-19 (1)[12687]

Ciekawostki do zabawy od naszej Pani Agnieszki

Dodano: 7 maja 2020

Pani Agnieszka się za Wami bardzo stęskniła i proponuje Wam coś ciekawego. ZAPRASZAMY

 

https://view.genial.ly/5eb2b185a12f7f0d7e9949c3/presentation-untitled-genially

 

DRODZY RODZICE !!!

Dodano: 7 maja 2020

Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów,  o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości:

Lista kandydatów przyjętych:

Lista Kandydatów Przyjętych

 

Jednocześnie informujemy ,że posiadamy trzy wolne miejsca. Chętnych rodziców zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej , która rozpocznie się 29.VII.2020 r.  od godz 8.00

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner

Propozycja

Dodano: 6 maja 2020

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi propozycjami.

 

3. art. LIST_Przedszkole

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

Dodano: 6 maja 2020

Szanowni Rodzice!!!

Informuję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
w Przedszkolu Miejskim nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie w okresie od 6.05.2020 r. do 15.05.2020 r.

 

Zawieszenie zajęć zostało ustalone w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego przedszkole, a uwarunkowane jest brakiem możliwości zapewnienia w obecnej chwili bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i pracowników w przedszkolu, uwzględniających w szczególności wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku panującą epidemią (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz §18 ust.2, pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6 poz.69 ze zm.).

W okresie czasowego zawieszenia zajęć w  Przedszkolu Miejskim nr 36 im. Doroty Gellner w  Olsztynie   nadal  prowadzone są zadania edukacyjne  z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner

DRODZY RODZICE !!!

Dodano: 29 kwietnia 2020

 

 

Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów,  o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości:

Lista  kandydatów zakwalifikowanych:

 

Zakwalifikowani

Lista kandydatów niezakwalifikowanych:

Niezakwalifikowani

 

 

Od 30 kwietnia do 6 maja 2020 r. do godziny 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych

składają oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

Wzór oświadczenia woli został zamieszczony na stronie Rekrutacja do przedszkoli w zakładce pliki do pobrania lub pobierz tutaj.

 

Wypełnione, podpisane oświadczenie należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy przedszkola: przedszkole@pm36.olsztyn.eu

Jednocześnie informuję, że niezłożenie w terminie oświadczenia, powoduje utratę miejsca w przedszkolu.

28.IV.2020 Informacje

Dodano: 28 kwietnia 2020

INFORMACJA

Dodano: 25 kwietnia 2020

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, do 24 maja 2020r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

 

Joanna Wilczewska

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner

Współpracujemy:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Polecane:

Przedszkole Miejskie Literackie nr 36 w Olsztynie