Dbajmy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

        28.02.2020 naszym gościem był pracownik Sanepidu – pan Piotr, który opowiedział przedszkolakom o zdrowym stylu życia.

     Podczas zajęć omówił piramidę żywienia, zasady racjonalnego odżywiania, przypomniał także o podstawowych zasadach higieny – zademonstrował na modelu prawidłowe mycie zębów oraz nauczył nas kolejnych etapów mycia dłoni.

Prelekcja objęła również zagadnienia profilaktyki chorób odkleszczowych.