Jestem przyjacielem lasu – zbiórka żołędzi

Ruszała XIV edycja programu „Jestem Przyjacielem Lasu – Jesień 2021”.  Zapraszamy do udziału w akcji mającej pomóc mieszkańcom lasów w przetrwaniu zimy.

Zadaniem przedszkolaków jest zbieranie żołędzi, które przekażemy leśnikom.

Żołędzie prosimy zostawiać w pudełku na rampie przedszkola (od bramy wjazdowej).

Akcję organizują wspólnie: Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody oraz Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela. A podsumowanie akcji nastąpi 26 października w siedzibie Lasu Miejskiego Olsztyna.

Rada Rodziców

Szanowni Rodzice

Informujemy, że Rada Rodziców ustaliła kwotę składki na rok szkolny 2021/2022,

która wynosi 250 złotych.

Powyższą kwotę należy wpłacać na podany poniżej rachunek bankowy  Rady Rodziców                                    PM 36 im. D. Gellner w Olsztynie.

85 1020 3541 0000 5302 0351 0583

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy, do której uczęszcza.

Dziękujemy za wpłaty

 

Dostęp do Platformy usług Oświatowych PUO

SZANOWNI RODZICE!

 

Jak uzyskać dostęp do Platformy usług Oświatowych PUO?

 

W  linkach poniżej znajdują się szczegółowe informacje i instrukcja dla rodziców dotycząca aktywacji konta, logowania, nadawania loginu i PIN-u do karty dziecka.

1 Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych cz.1

2 Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych cz.2

 

Na platformie PUO znajdą Państwo informacje o obecnościach dziecka i płatnościach za przedszkole.

 

Jednocześnie przypominamy, iż istnieje możliwość przypisania Olsztyńskiej Kary Miejskiej do systemu rejestrującego czas pobytu dziecka w przedszkolu. Wówczas wskazana wyżej karta pełni tą samą funkcję co karta przedszkolaka.

 

W celu przypisania Olsztyńskiej Karty Miejskiej do systemu ewidencji czasu pobytu w przedszkolu prosimy o kontakt telefoniczny:  89 533 72 52

 

Opłaty za przedszkole należy wpłacać na konto bankowe przedszkola, do 10 każdego miesiąca,

PKO  BP  40 1020 3541 0000 5002 0291 8191

 

Nowy rok szkolny 2021/2022 – procedury

Szanowni Rodzice!

Kolejny rok szkolny przed nami. Nadal będziemy funkcjonowali w reżimie sanitarnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Prosimy, aby zapoznali się Państwo z obowiązującymi w naszym przedszkolu procedurami:

I WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

II PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

III WEWNĘTRZNA PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI

IV PROCEDURA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SAL ZABAW I OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

V PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DLA RODZICÓW

 

Załączony poniżej druk Oświadczenia dla rodziców 2021-2022 należy wypełnić i przynieść do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka.

PM 36 Oświadczenia COVID-19 (2)

Przedszkole będzie czynne w godz. 6.30-16.30.

W godz. 6.30-7.00 oraz 16.00-16.30  dzieci zbierają się w grupach zbiorczych.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia, hol),   z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. maseczka osłaniająca usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Obowiązuje limit osób na m2. W szatni danej grupy może maksymalnie przebywać 5 rodziców. Rodzic odprowadza dziecko do  grupy, nie przekraczając wyznaczonej strefy. Nie wchodzi do sali i nie inicjuje rozmów z pracownikami przedszkola. Dziecko bezpośrednio po wejściu do sali myje ręce. Zaleca się skracanie pobytu w szatni do niezbędnego minimum (szczegóły procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w trakcie trwania pandemii).

 Prosimy o sprawne rozbieranie i ubieranie dzieci w szatni, by skrócić do minimum czas oczekiwania pozostałych rodziców.

Do przedszkola dzieci przyprowadzają i odbierają  wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola,  możliwe jest upoważnienie jednej osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka. Osoba zgłoszona zobowiązana jest do podpisania upoważnienia i zapoznania się  z obowiązującymi procedurami w przedszkolu. 

Upoważnienie do przyprowadzaniai odbioru dziecka z przedszkola

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr36 im.D.Gellner w Olsztynie