Jestem przyjacielem lasu – zbiórka żołędzi

Ruszała XIV edycja programu „Jestem Przyjacielem Lasu – Jesień 2021”.  Zapraszamy do udziału w akcji mającej pomóc mieszkańcom lasów w przetrwaniu zimy.

Zadaniem przedszkolaków jest zbieranie żołędzi, które przekażemy leśnikom.

Żołędzie prosimy zostawiać w pudełku na rampie przedszkola (od bramy wjazdowej).

Akcję organizują wspólnie: Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody oraz Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela. A podsumowanie akcji nastąpi 26 października w siedzibie Lasu Miejskiego Olsztyna.

Rada Rodziców

Szanowni Rodzice

Informujemy, że Rada Rodziców ustaliła kwotę składki na rok szkolny 2021/2022,

która wynosi 250 złotych.

Powyższą kwotę należy wpłacać na podany poniżej rachunek bankowy  Rady Rodziców                                    PM 36 im. D. Gellner w Olsztynie.

85 1020 3541 0000 5302 0351 0583

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy, do której uczęszcza.

Dziękujemy za wpłaty

 

Dostęp do Platformy usług Oświatowych PUO

SZANOWNI RODZICE!

 

Jak uzyskać dostęp do Platformy usług Oświatowych PUO?

 

W  linkach poniżej znajdują się szczegółowe informacje i instrukcja dla rodziców dotycząca aktywacji konta, logowania, nadawania loginu i PIN-u do karty dziecka.

1 Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych cz.1

2 Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych cz.2

 

Na platformie PUO znajdą Państwo informacje o obecnościach dziecka i płatnościach za przedszkole.

 

Jednocześnie przypominamy, iż istnieje możliwość przypisania Olsztyńskiej Kary Miejskiej do systemu rejestrującego czas pobytu dziecka w przedszkolu. Wówczas wskazana wyżej karta pełni tą samą funkcję co karta przedszkolaka.

 

W celu przypisania Olsztyńskiej Karty Miejskiej do systemu ewidencji czasu pobytu w przedszkolu prosimy o kontakt telefoniczny:  89 533 72 52

 

Opłaty za przedszkole należy wpłacać na konto bankowe przedszkola, do 10 każdego miesiąca,

PKO  BP  40 1020 3541 0000 5002 0291 8191

 

Nowy rok szkolny 2021/2022 – procedury

Szanowni Rodzice!

Kolejny rok szkolny przed nami. Nadal będziemy funkcjonowali w reżimie sanitarnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Prosimy, aby zapoznali się Państwo z obowiązującymi w naszym przedszkolu procedurami:

I WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

II PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

III WEWNĘTRZNA PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI

IV PROCEDURA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SAL ZABAW I OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

V PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DLA RODZICÓW

 

Załączony poniżej druk Oświadczenia dla rodziców 2021-2022 należy wypełnić i przynieść do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka.

PM 36 Oświadczenia COVID-19 (2)

Przedszkole będzie czynne w godz. 6.30-16.30.

W godz. 6.30-7.00 oraz 16.00-16.30  dzieci zbierają się w grupach zbiorczych.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia, hol),   z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. maseczka osłaniająca usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Obowiązuje limit osób na m2. W szatni danej grupy może maksymalnie przebywać 5 rodziców. Rodzic odprowadza dziecko do  grupy, nie przekraczając wyznaczonej strefy. Nie wchodzi do sali i nie inicjuje rozmów z pracownikami przedszkola. Dziecko bezpośrednio po wejściu do sali myje ręce. Zaleca się skracanie pobytu w szatni do niezbędnego minimum (szczegóły procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w trakcie trwania pandemii).

 Prosimy o sprawne rozbieranie i ubieranie dzieci w szatni, by skrócić do minimum czas oczekiwania pozostałych rodziców.

Do przedszkola dzieci przyprowadzają i odbierają  wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola,  możliwe jest upoważnienie jednej osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka. Osoba zgłoszona zobowiązana jest do podpisania upoważnienia i zapoznania się  z obowiązującymi procedurami w przedszkolu. 

Upoważnienie do przyprowadzaniai odbioru dziecka z przedszkola

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr36 im.D.Gellner w Olsztynie

Komunikat – organizacja pracy w sierpniu

 

W miesiącu sierpniu praca wychowawczo-dydaktyczna  i opiekuńcza będzie zorganizowana na miarę Państwa potrzeb.

W związku z potrzebą zaplanowania pracy nauczycieli oraz organizacją żywienia dzieci, bardzo proszę o zadeklarowanie do czwartku 24 czerwca 2021 r., na które dni potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka.                   

Będę bardzo wdzięczna za przemyślane odpowiedzi, gdyż często zapisane dziecko nie uczęszcza do przedszkola, co dezorganizuje pracę.

 

Joanna Wilczewska

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner