MAGICZNA MOC BAJEK

 

W styczniu w ramach projektu czytelniczego „Magiczna moc bajek” zrealizowaliśmy następujące zadania:
* „Magiczne słowa i gesty” – bawiliśmy się w kalambury, rozmawialiśmy na temat czy możliwa jest komunikacja bez użycia mowy?
* „W krainie czarodziejskich słów” – skorzystaliśmy z naszego Teatru Kamishibai i wysłuchaliśmy bajki o „Magicznej gąsiennicy”
* „Powiedz mi, co we mnie lubisz” – każde dziecko wykonało rysunek, co lubi w koleżance /koledze a następnie wspólnie w kole każdy zaprezentował swoją pracę. Dzięki temu dowiedzieliśmy się że piekno to nie tylko wygląd, ale także szereg innych wartości, które często są niewidoczne dla oczu.

 

 

 

Magiczna Moc Bajek – podsumowanie grudniowe

 

 •  „Nikt nie może być sam” – zorganizowaliśmy dzień Optymisty, w którym zrobiliśmy również koleżeńskie zdjęcia do „Fotobudki”,
 •   „Poradnik savoir– vivre wobec osób niepełnosprawnych” – rozmawialiśmy z dziećmi o różnych  niepełnosprawnościach na podstawie rysunków, które później dzieci pokolorowały,
 •  Obejrzeliśmy Dobranockę z dawnych lat „Smerfy”, do której dzieci wykonały rysunki.
 •   Naszą grupę odwiedziła Pani logopeda Justyna, która przeczytała nam bajkę „Dziadek do orzechów” w ramach Narodowego Programy Wspierania Czytelnictwa.

Szkolny Ogród Dydaktyczny

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole ubiegało się o Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego „Herbarium Mikołaja Kopernika w ogrodzie dydaktycznym”

Celem konkursu było:

 • utworzenie herbarium – zakątka ziołowego (roślin leczniczych i przyprawowych) w ogrodzie dydaktycznym z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;
 • popularyzacja wiedzy o różnorodności roślin zielarskich i ich zastosowaniu;
 • zainteresowanie uczestników postacią Mikołaja Kopernika, który był nie tylko wielkim astronomem, ekonomistą, matematykiem, kartografem, ale także lekarzem – czego świadectwem są liczne portrety przedstawiające go z konwalią – symbolem sztuki lekarskiej;
 • zaangażowanie uczniów/dzieci do przygotowania projektu konkursowego;
 • wykorzystanie filmu do zaprezentowania walorów przyrodniczych i edukacyjnych ogrodu dydaktycznego ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności roślin zielarskich;
 • rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

Dzięki Państwa pomocy,  w realizacji założonych celów, udało nam się otrzymać certyfikat, którego uroczyste wręczenie odbyło się 7.12.2022 na Konferencji podsumowującej Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego – edycja VII „Herbarium Mikołaja Kopernika w ogrodzie dydaktycznym.”

Nasze certyfikaty

  W roku szkolnym 2021/2022 r. nasze przedszkole brało udział w Konkursach oraz ubiegało się o Certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie pod hasłem „Szkoła Przyjazna Środowisku” oraz „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Celem konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”  było wyróżnienie szkół, które:
1. Integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska,
2. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju,
3. Podejmują i angażują do działań społeczność szkolną (uczniów, radę pedagogiczną, pracowników szkoły) i społeczność lokalną.
4. Podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej oraz motywują do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Celem konkursu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”  było wyróżnienie szkół, które:

1.Pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję
szkoły promującej postawy patriotyczne,
2. Zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu
i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej
oraz długofalowości działań,

 1. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej
  i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności,
  4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich
  sukcesów i wspierający ich poczucie własnej warto.

 

Oba certyfikaty zostały wręczone Pani Dyrektor Joannie Wilczewskiej na uroczystości w dniu 30 listopada 2022 r.z rąk Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Nasze przedszkole zostało wyróżnione za  swoją pracę oraz zaangażowanie dzieci we współpracy z nauczycielami, rodzicami i innymi instytucjami.

Dziękujemy rodzicom oraz środowisku lokalnemu za pomoc i wsparcie w naszych działaniach.

 

Magiczna moc bajek – listopadowe podsumowanie

W tym miesiącu realizowaliśmy moduł II „Kraina przyjaźni”.  W ramach projektu:

 • Zorganizowaliśmy Bal postaci z Bajek, który połączyliśmy z czytaniem wybranych bajek przez dzieci. Wspólnie stworzyliśmy też ramkę do zdjęć z ulubionymi postaciami.
 • Naszą grupę odwiedził Tata Blanki, który zapoczątkował cykl zajęć „Najpiękniej czyta moja Mama i mój Tata”. Pan Tomasz przeczytał nam bajkę pod tytułem „Dong co ma świecący nos i inne wierszyki Pana Leara”.
 • Obejrzeliśmy dobranockę z dawnych lat – Troskliwie Misie „Zwycięzca z przypadku” na podstawie której rozmawialiśmy o takich wartościach jak przyjaźń, wsparcie, troska, życzliwość, pomoc, współpraca i dobro.
 • Następnie zrealizowaliśmy zadanie „Mój przyjaciel i Ja” – każde dziecko narysowało rysunek przedstawiający siebie i swoich najlepszych przyjaciół. Wymieniliśmy przy tym cechy dobrego przyjaciela.
 • Na koniec wykonaliśmy pięknego Pawia z zadania „Ptasia banda – Paw co ogon miał z przyjaźni”. Każde dziecko wykonało samodzielnie pawie pióro, po czym powstał taki oto piękny paw z kolorowym ogonem. Tym oto zadaniem podsumowaliśmy morał płynący z bajki Pana Poety, „że wystarczy, aby wielu przyjaciół okazało drobny gest, a świat osoby będącej w potrzebie zmieni się znacząco!”.

Zachęcamy serdecznie Rodziców do odwiedzenia nas i przeczytania dowolnie wybranej przez siebie bajki! 🙂

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” edycja IV

 

W grupie V „Głodomorki” w roku szkolnym 2022/2023 będzie realizowany Projekt czytelniczy „Magiczna moc bajek” edycja IV, który ma na celu podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 • Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
 • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
 • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
 • Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.
 • Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno.
 • Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.
 • Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców do odwiedzenia nas i przeczytania dowolnie wybranej bajki.

 

regulamin – Międzynarodowy-Projekt-Czytelniczy-MAGICZNA-MOC-BAJEK-_-REGULAMIN – 2022-2023[67678]

Książka (dla) Przedszkolaka

Nasze przedszkole jest miejscem pełnym interesujących książek, gdzie najmłodsi wymieniają się ciekawymi publikacjami, a książka staje się przyjacielem dziecka.

W ramach działań propagujących czytelnictwo przyłączyliśmy się do projektu Książka (dla) Przedszkolaka.

Podczas zajęć z literaturą dziecięcą przybliżamy wartości związane z kontaktem z książką oraz uczymy szacunku do niej.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Oto Hałabała, zna go Polska cala”

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Oto Hałabała, zna go Polska cala” był wprowadzeniem dzieci w świat literatury dziecięcej. Miał na celu rozbudzenie ciekawości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie; wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie, rozwijanie zdolności poznawczych, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody, właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt, dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka; promowanie czytelnictwa; wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych; kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia.

Projekt skierowany został do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie Polski i poza jej granicami. Warunkiem udziału w projekcie była realizacja zadań oraz sporządzanie relacji z ich przebiegu oraz sprawozdania na zakończenie projektu. Projekt zrealizowany został w okresie wrzesień 2021 – czerwiec 2022 r.

Patronat Honorowy nad Ogólnopolskim Projektem Edukacyjnym Oto Hałabała, zna go Polska cała” objęli: czasopismo „Świerszczyk” oraz miesięcznik „Bliżej Przedszkola”.

Taniec Dla Ziemi

X Ogólnopolski Festiwal Tańca „Tańczące Przedszkolaki”

pod hasłem „Taniec dla Ziemi”

Organizatorem konkursu było Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi z Katowic.

Zaproszenie do udziału w Festiwalu było nie tylko czasem rozwijania dziecięcej kreatywności i pasji do tańca, ale także – poprzez taniec – propagowaniem  prawidłowych postaw ekologicznych.

Cele konkursu dotyczyły rozwijania twórczej ekspresji dzieci, integracji środowisk przedszkolnych,

propagowania prawidłowych postaw ekologicznych, podniesienia świadomości ekologicznej wśród dzieci.

Finał międzyprzedszkolnego konkursu fotograficznego Barwy wiosny

Konkurs fotograficzny Barwy wiosny

Organizatorem konkursu było Przedszkole Miejskie Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie.

Konkurs skierowano do grup przedszkolnych i nauczycieli.

Celem konkursu było:

 • budzenie zainteresowania otoczeniem przyrodniczym, a szczególnie przyrodą ożywioną,

 • ukazanie cyklicznych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym/ najbliższym otoczeniu dziecka,

 • inicjowanie doświadczania estetycznego przyrody,

 • kształtowanie prawidłowych postaw prośrodowiskowych.

Poniżej galeria prac biorących udział w konkursie.

Prace nadesłano z Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 12, Przedszkola Miejskiego Nr 37 oraz z Przedszkola Miejskiego Nr 39.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielkom i przedszkolakom za aktywny udział w konkursie.