Certyfikat wzorowej placówki

Kończy się rok szkolny, a tym samym kolejna edycja projektu Mały Miś w świecie wielkiej literatury.

Grupa IV realizując poszczególne moduły oraz wymaganą ilość różnorodnych przedsięwzięć, zajęć i zadań zdobyła dla naszego przedszkola CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI.

Dziękujemy dzieciom i Rodzicom za zaangażowanie. Do zobaczenia z Misiem w przyszłym roku szkolnym.

 

Projekty Grupy I

PROJEKTY GRUPY I W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • PROJEKT eTWINNING

Projekt „Owady i inni znajomi z majowej łąki. Odkrywamy świat przyrody.”

Projekt powstał w ramach ogólnopolskiej współpracy przedszkoli na platformie eTwinning.

Opis projektu eTwinning:

Zachwycając się bioróżnorodnością i pięknem kwitnącej łąki zapoznajmy dzieci z mieszkańcami tegoż środowiska. Spójrzmy na łąkę z perspektywy jego mieszkańców. Poznajmy umiejętności owadów oraz ich znaczenie i rolę w środowisku przyrodniczym, aby móc zgodnie dzielić wspólną przestrzeń łąki.

Spodziewane rezultaty:

 • odczuwanie radości i satysfakcji z pokonywania trudności,
 • rozwijanie umiejętności ICT – obsługa komputera, tabletu, aparatu fotograficznego, tablicy interaktywnej,
 • rozumienie znaczenia kodowania i dekodowania informacji,
 • czytanie uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych,
 • założenie „łąki kwietnej” – wspólnie wysianie nasiona, z których wyrośnie łąka,
 • książeczka „Ciekawostki o owadach i innych mieszkańcach ogrodów”,
 • „Pszczoły” – opowieść ruchowa.

Projekt realizowany jest z grupą III.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Małgorzata Kołakowska, Jadwiga Wąsowska

 

 •  NASZ OGRÓD DYDAKTYCZNY W CYFROWEJ ODSŁONIE

  KONKURS CERTYFIKAT SZKOLNEGO OGRODU DYDAKTYCZNEGO VI EDYCJA

  Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

   

  Cele konkursu:

  Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do przygotowania przewodnika po szkolnym/przedszkolnym ogrodzie i interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów/dzieci związanych z zasobami przyrody ożywionej i nieożywionej ogrodu

  Rozpropagowanie postaw proekologicznych poprzez kształtowanie szacunku do różnorodności biologicznej i georóżnorodności.

  wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie edukacji „ogrodowej” między szkołami i przedszkolami poprzez platformę edukacyjną W-MODN w Olsztynie, na której zostaną udostępnione interaktywne przewodniki po ogrodzie i materiały dydaktyczne do wykorzystania podczas lekcji związanych ze szkolnym ogrodem dydaktycznym

 

 

 • UDZIAŁ W KAMPANII EDUKACYJNEJ „MOJA ŁĄCZKA KWIETNA”

Zadanie: Uczestnicy kampanii na wybranym przez siebie miejscu założą lub w innym miejscu zaobserwują i zarejestrują gatunki roślin na niej występujących oraz mieszkańców łączki ze świata zwierząt.

 

 • KODOWANIE NA DYWANIE JAKO INNOWACJA PEDAGOGICZNA

   

Innowacja „Programowanie offlainowe drogą do kształtowania kompetencji cyfrowych u dzieci 3-letnich” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby i wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. Do stworzenia innowacji zainspirował nas ubiegłoroczny udział w programie edukacyjnym Uczymy dzieci programować.

Głównym celem wprowadzanej innowacji było rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie.

Celem innowacji było: kształtowanie kompetencji miękkich: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, odporności na stres, kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań, bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Wyzwania zrealizowane w ramach innowacji:

 • Wyzwanie – Konkurs „Cała Polska Programuje”
 • Code Week 2020
 • Dzień Kropki
 • Wyzwanie Świąteczne – Zima 2020 z UDP
 • Poznajemy roboty – OZOBOT
 • Poznajemy roboty – GENIBOT

Czyste powietrze wokół nas

 

Grupa IV we współpracy z Powiatową Stacją Epidemiologiczną w Olszynie zrealizowała zadania programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”, którego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

 

Mały Miś i Supertajny Projekt

 

Tym razem, wraz z Małym Misiem  próbowaliśmy uzmysłowić sobie rolę  autorytetów w naszym życiu. 

Kto jest moim superbohaterem? Jakie cechy charakteryzują superbohatera? Jak ja mogę stać się superbohaterem? 
I na koniec, czy ja, mały przedszkolak mogę nagrodzić, docenić jakoś mojego superbohatera? No jasne! 

Pomógł nam w tym Dzień Polskiej Niezapominajki.

 

 

 

Książki dzieciństwa

 

„KSIĄŻKI DZIECIŃSTWA”
   

MISIOWY RANKING KSIĄŻKOWYCH HITÓW
DZIECI I RODZICÓW
 


Ten moduł projektu Mały Miś w świecie wielkiej literatury zakłada, miedzy innymi udział rodziców w projekcie.
Rodzic dzieli się z własnym dzieckiem swoimi wspomnieniami  z dzieciństwa dotyczącymi czytania.


Dzieci wykonują rysunek do swojej ulubionej książki, a rodzice skanują go lub wykonują jego zdjęcie. Wysyłają na skrzynkę mailową lub zabezpieczone przynoszą,  gdy wrócimy do przedszkola.


Wpisują tytuł, autora oraz kilka zdań na temat książki (wg szablonu, który należy wydrukować)

Zachęcam do zaprezentowania swoich książkowych hitów także na naszym grupowym  fecebooku i czekam niecierpliwie na Wasze dzieła.

Pozdrawiam
Joanna Dominiczak