Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego

Organizatorem konkursu Nasz ogród dydaktyczny w cyfrowej odsłonie był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Cele konkursu:

  • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do przygotowania przewodnika po szkolnym/przedszkolnym ogrodzie i interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów/dzieci związanych z zasobami przyrody ożywionej i nieożywionej ogrodu;
  • rozpropagowanie postaw proekologicznych poprzez kształtowanie szacunku do różnorodności biologicznej i georóżnorodności;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie edukacji „ogrodowej” między szkołami i przedszkolami poprzez platformę edukacyjną.