Czyste powietrze wokół nas

 

Grupa IV we współpracy z Powiatową Stacją Epidemiologiczną w Olszynie zrealizowała zadania programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”, którego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.