Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022/2023

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w roku szkolnym 2022/2023  w Przedszkolu Miejskim nr 36 im. Doroty Gellner  w Olsztynie

nie biorą udziału w procesie rekrutacyjnym, a składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w dniach od 21 lutego 2022 r. do  25 lutego  2022 r.  do godziny 15.00 

Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu.

 Podpisaną przez obojga rodziców deklarację należy przynieść do nauczycielek swojej grupy.

 

Deklaracja 2022-2023   pobierz

Deklaracja2022-2023 PDF –  pobierz