DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

    Deklaracja-o-kontynuowaniu-wych-p-lnegopobierz

 

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  – załacznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

PODSTAWA PROGRAMOWApobierz

 

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

Oświadczenie pobierz

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

pobierz- KLAUZULA-INFORMACYJNA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH-DLA-RODZICA 36[3541] 

 

 

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 36 IM. DOROTY GELLNERpobierz

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SALACH ZABAW

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ RUCHOWYCH

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO NA TERENIE PLACU ZABAW

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

REGULAMIN PLACU ZABAW

PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO INTRUZA LUB ZŁODZIEJA NA TERENIE PRZEDSZKOLA

PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU EKSPLOZJI LUB ZAGROŻENIA EKSPLOZJĄ NA TERENIE PRZEDSZKOLA

PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU SKAŻENIA CHEMICZNEGO

PROCEDURA AWARYJNA W RAZIE ZAGROŻENIA PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

PROCEDURA  AWARYJNA W PRZYPADKU NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 

KARTA DUŻEJ RODZINY – wniosek o zwolnienie z 50% opłat za przedszkole

Karta Dużej Rodzinypobierz

 

 

Współpracujemy:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Polecane:

Przedszkole Miejskie Literackie nr 36 w Olsztynie