Dokumenty do pobrania

NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023 procedury

Szanowni Rodzice!

Kolejny rok szkolny przed nami. Nadal będziemy funkcjonowali w reżimie sanitarnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Prosimy, aby zapoznali się Państwo z obowiązującymi w naszym przedszkolu procedurami:

I WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

II PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

III WEWNĘTRZNA PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI

IV procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

V PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DLA RODZICÓW

 

Przedszkole będzie czynne w godz. 6.30-16.30.

W godz. 6.30-7.00 oraz 16.00-16.30  dzieci zbierają się w grupach zbiorczych.

Do przedszkola dzieci przyprowadzają i odbierają  wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola,  możliwe jest upoważnienie jednej osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka. Osoba zgłoszona zobowiązana jest do podpisania upoważnienia i zapoznania się  z obowiązującymi procedurami w przedszkolu.

 

Upowaznienie-do-odbioru dziecka –pobierz

 

OŚWIADCZENIA I ZGODY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAW

 

36 oświadczenia i zgody rodzica -pobierz

 

DOKUMENT DO LOGOWANIA NA iPRZEDSZKOLE

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

2022 KLAUZULA-INFORMACYJNA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH-DLA-RODZICA 36[65158]– pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 36 IM. DOROTY GELLNERpobierz

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SALACH ZABAW

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ RUCHOWYCH

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO NA TERENIE PLACU ZABAW

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

REGULAMIN PLACU ZABAW

PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO INTRUZA LUB ZŁODZIEJA NA TERENIE PRZEDSZKOLA

PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU EKSPLOZJI LUB ZAGROŻENIA EKSPLOZJĄ NA TERENIE PRZEDSZKOLA

PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU SKAŻENIA CHEMICZNEGO

PROCEDURA AWARYJNA W RAZIE ZAGROŻENIA PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

PROCEDURA  AWARYJNA W PRZYPADKU NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 

KARTA DUŻEJ RODZINY – wniosek o zwolnienie z 50% opłat za przedszkole

Karta-Dużej-rodzinypobierz

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  – załacznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

PODSTAWA PROGRAMOWApobierz

 

 

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

Oświadczenie pobierz