Dokumenty do pobrania

DRODZY RODZICE!!!

 

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 nie biorą udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

w dniach od 4 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczne

z rezygnacją  miejsca w przedszkolu.

Deklaracja musi być czytelnie podpisana przez oboje rodziców lub przez jednego, jeśli rodzic wychowuje dziecko samotnie.

 

Deklarację należy złożyć w oznaczonej skrzynce przy wejściu do holu przedszkola.

 

 

 

DOKUMENT DO LOGOWANIA NA iPRZEDSZKOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Klauzula-dla-rodzicow– pobierz

 

 

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

    Deklaracja-o-kontynuowaniu-wych-p-lnegopobierz

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  – załacznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

PODSTAWA PROGRAMOWApobierz

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

Oświadczenie pobierz

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 36 IM. DOROTY GELLNERpobierz

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SALACH ZABAW

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ RUCHOWYCH

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO NA TERENIE PLACU ZABAW

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

REGULAMIN PLACU ZABAW

PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO INTRUZA LUB ZŁODZIEJA NA TERENIE PRZEDSZKOLA

PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU EKSPLOZJI LUB ZAGROŻENIA EKSPLOZJĄ NA TERENIE PRZEDSZKOLA

PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU SKAŻENIA CHEMICZNEGO

PROCEDURA AWARYJNA W RAZIE ZAGROŻENIA PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

PROCEDURA  AWARYJNA W PRZYPADKU NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

KARTA DUŻEJ RODZINY – wniosek o zwolnienie z 50% opłat za przedszkole

Karta Dużej Rodzinypobierz