DRODZY RODZICE!!!

Od 18 maja uruchamiamy przedszkole tylko dla tych osób, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane.

Dzieci zostały przydzielone do grup zgodnie z zadeklarowanymi przez Państwa godzinami. Niestety nie wszystkie oczekiwania możemy spełnić, ze względu na konieczność utrzymania reżimu sanitarnego.

Należy dostosować się do wyznaczonego czasu przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

Po godzinie 8.30 nie przyprowadzamy dzieci.

 

O tym, do której grupy przydzielono Państwa dziecko poinformują Państwa wychowawcy grup.

UWAGA!!!

Dziecko, zgodnie z obowiązującymi procedurami może odebrać/przyprowadzić wyłącznie rodzic/opiekun prawny. 

Nie przychodzimy do przedszkola w towarzystwie osób postronnych.