DRODZY RODZICE !!!

By uniknąć gromadzenia osób na terenie przedszkola, informuję o godzinach pracy poszczególnych oddziałów.

Jeżeli chcą Państwo uniknąć przebywania swojego dziecka w innej sali proszę w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dziecka w godzinach pracy oddziału. Zawsze należy cierpliwie poczekać przed wejściem, zachowując dystans społeczny od innych oczekujących osób.

 

 

Godziny pracy oddziałów:

 

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
GR I. 7:00-16:00 6:30-15:45 7:00-15:30 6:45-16:00 7:00-16:00
GR II. 6:30-16.00 6:30-16.00 6:30-16.00 6:30-16.00 6:30-16.00
GR III. 6:30-16.00 6:30-16.00 6:30-16.00 6:30-16.00 6:30-16.00
GR IV. 6:30-16.00 6:30-16.00 6:30-16.00 6:30-16.00 6:30-16.00
GR V. 6:30-16.00 7:00-15:30 6:30-15:30 7:00-16:00 7:00-15:30

 

Rodzice, którzy nie będą mieli możliwości dostosowania się do godzin pracy oddziału powinni mieć świadomość, że ich dziecko będzie miało kontakt z inną grupą dzieci i innymi nauczycielami. Dobrze by było, żeby takie sytuacje udało się ograniczyć do niezbędnego minimum.