Drodzy Rodzice!!!

Mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 oraz  z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. funkcjonowanie przedszkoli zostało ograniczone, a zajęcia zawieszone.

Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O sposobie realizacji zajęć w grupach będą Państwo informowani przez nauczycielki przy pomocy zakładek grup na stronie internetowej przedszkola. Dodatkowo, o ile rodzice złożą pisemny wniosek do dyrektora, ( na adres: przedszkole@pm36.olsztyn.eu),  przedszkole będzie prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Projektem Rozporządzenia MEiN, poprzez stronę:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

 

Z uwagi na dynamiczną sytuację, proszę o śledzenie naszej strony internetowej

 

Z życzeniami zdrowia Joanna Wilczewska