DRODZY RODZICE !!!

Mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. funkcjonowanie przedszkoli zostało ograniczone, a zajęcia zawieszone.

   Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O sposobie realizacji zajęć w grupach będą Państwo informowani przez nauczycielki przy pomocy zakładek grup na stronie internetowej przedszkola. Dodatkowo, o ile rodzice złożą pisemny wniosek do dyrektora,( na adres: przedszkole@pm36.olsztyn.eu),  przedszkole będzie prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Rozporządzeniem MEiN,

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/561

 

 Wniosek- pobierz PM36 Wniosek-29.03-09.04

 

Z uwagi na dynamiczną sytuację, proszę o śledzenie naszej strony internetowej

Dziękuję za Państwa życzliwość i zrozumienie.

Życzę wszystkim dużo spokoju i zdrowia.

 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner
 Joanna Wilczewska