DRODZY RODZICE !!!

 

 

Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów,  o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości:

Lista  kandydatów zakwalifikowanych:

 

Zakwalifikowani

Lista kandydatów niezakwalifikowanych:

Niezakwalifikowani

 

 

Od 30 kwietnia do 6 maja 2020 r. do godziny 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych

składają oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

Wzór oświadczenia woli został zamieszczony na stronie Rekrutacja do przedszkoli w zakładce pliki do pobrania lub pobierz tutaj.

 

Wypełnione, podpisane oświadczenie należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy przedszkola: przedszkole@pm36.olsztyn.eu

Jednocześnie informuję, że niezłożenie w terminie oświadczenia, powoduje utratę miejsca w przedszkolu.