DRODZY RODZICE !!!

Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów,  o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości:

Lista kandydatów przyjętych:

Lista Kandydatów Przyjętych

 

Jednocześnie informujemy ,że posiadamy trzy wolne miejsca. Chętnych rodziców zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej , która rozpocznie się 29.VII.2020 r.  od godz 8.00

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner