Działaj z imPETem! jedną z form edukacji ekologicznej w grupie Gryzmołków

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów i pomoc w rozumieniu recyklingu. Dzięki niej dzieci wiedzą, jak należy segregować odpady i dlaczego powinny to robić.

„Działaj z imPETem!” jest programem, który w łatwy i ciekawy sposób ma przekazywać wiedzę, pomóc przyswajać nowe informacje, zrozumieć je i zapamiętać.