Finał międzyprzedszkolnego konkursu fotograficznego Barwy wiosny

Konkurs fotograficzny Barwy wiosny

Organizatorem konkursu było Przedszkole Miejskie Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie.

Konkurs skierowano do grup przedszkolnych i nauczycieli.

Celem konkursu było:

  • budzenie zainteresowania otoczeniem przyrodniczym, a szczególnie przyrodą ożywioną,

  • ukazanie cyklicznych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym/ najbliższym otoczeniu dziecka,

  • inicjowanie doświadczania estetycznego przyrody,

  • kształtowanie prawidłowych postaw prośrodowiskowych.

Poniżej galeria prac biorących udział w konkursie.

Prace nadesłano z Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 12, Przedszkola Miejskiego Nr 37 oraz z Przedszkola Miejskiego Nr 39.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielkom i przedszkolakom za aktywny udział w konkursie.