Dziękujemy za udział w warsztatach i rozpoczynamy głosowanie na plakat naszej grupy pt. „Pisklaki”

Do wyboru jest 10 prac. Zasady głosowania są proste każdy ma 1 głos do wykorzystania, karteczki do głosowania i puszka do głosów znajdują się na biurku w sali. Prosimy o zdecydowane głosy. Po zakończeniu głosowania przedstawimy wyniki.

Nr. 1

Nr.2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Współpracujemy:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Polecane:

Przedszkole Miejskie Literackie nr 36 w Olsztynie