Głosowanie

Dziękujemy za udział w warsztatach i rozpoczynamy głosowanie na plakat naszej grupy pt. „Pisklaki”

Do wyboru jest 10 prac. Zasady głosowania są proste każdy ma 1 głos do wykorzystania, karteczki do głosowania i puszka do głosów znajdują się na biurku w sali. Prosimy o zdecydowane głosy. Po zakończeniu głosowania przedstawimy wyniki.

Nr. 1
Nr.2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10