Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 24  listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. w grupie IV i V

w Przedszkolu Miejskim Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie. Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci z grupy IV  i V (osoby z kontaktu) są objęte kwarantanną. O fakcie tym poinformuje Państwa Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna- wiadomość SMS zostanie rozesłana do wszystkich osób objętych kwarantanną. W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość. W tej sprawie będą się z Państwem kontaktować wychowawcy.

  Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, będę Państwa niezwłocznie informować o ewentualnych zmianach. Proszę śledzić naszą stronę internetową.

 

Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia.

Joanna Wilczewska Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner