Literackie

Poznawanie antologii wybranych autorów literatury dziecięcej w poszczególnych grupach:

  • Jan Brzechwa
  • Julian Tuwim
  • Czesław Janczarski
  • Wanda Chotomska
  • Danuta Wawiłow
  • Joanna Papuzińska
  • Dorota Gellner
  • Ewa Szelburg-Zarembina