Magia grudnia…

W tym tygodniu:

  • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej i wrażliwości słuchowej;
  • kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w sytuacjach społecznych;
  • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania według wybranej cechy;
  • kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi w oparciu o ilustracje i tekst literacki;
  • nabywanie wiedzy na temat pracy Świętego Mikołaja
  • przestrzeganie reżimu sanitarnego

Co przyniesie nam Mikołaj???

Dzieci z ochotą odgadywały jakie podarki kryją się pod kolorową chustą, nazywając je jak również kolor pod którym przedmiot był ukryty.

 

Dziś dzieci wysłuchały opowiadania ” Przepraszam Cię, Święty Mikołaju”. 

Bardzo starannie i dokładnie „Pakowały” prezenty , aby pomóc Mikołajowi.