REKRUTACJA

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

 

Drodzy Rodzice!!!

W związku z zakończeniem Rekrutacji do przedszkola 2022/2023  lista dzieci przyjętych do naszego przedszkola znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

Od 13 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r. do godziny 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych

składają oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

 

Wypełnione, podpisane oświadczenie należy przynieść do przedszkola.

 

Jednocześnie informujmy, że niezłożenie w terminie oświadczenia, powoduje utratę miejsca w przedszkolu.

 

 

Wzor_oswiadczenia_woli pobierz

 

 

 

 

 

Przypominamy, że wniosek wypełniamy na platformie PUO wchodząc na stronę http://www.edukacja.olsztyn.eu  a dokumenty potwierdzające przynosimy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację;

 Instrukcja-rekrutacja-do-przedszkola-2022/2023

Dla ułatwienia Państwu Rekrutacji, umieszczamy wzory dokumentów do pobrania:

Wzór_wniosku

Oświadczenie_o_dochodzie

Oświadczenie_o_ubieganiu_sie_rodzenstwa

Oświadczenie_o_wielodzietnosci_samotnym_wychowywaniu

Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców dokumenty dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami ( zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie, wielodzietność – Karta Dużej Rodziny, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność ) należy złożyć w kancelarii przedszkola.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna.

Terminy – zarządzenie nr 2

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

Kryterium_dochodowe_informacja

Kryteria_rekrutacji_informacja

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie:

REGULAMIN REKRUTACJI PM36

PM36 ZARZĄDZENIE

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 2 sierpnia 2021 r. od godz. 8:00 do 6 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę    http://www.edukacja.olsztyn.eu , a dokumenty potwierdzające przynosimy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja-do-przedszkola-2021

 

Dla ułatwienia Państwu Rekrutacji, umieszczamy wzory dokumentów do pobrania:

 

Wzór wniosku – pusty

Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zamieszkaniu – obowiązkowo drukują, wypełniają i przynoszą do przedszkola razem z wnioskiem wszyscy kandydaci.

Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców dokumenty dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie, wielodzietność – Karta Dużej Rodziny, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność). W naszym przedszkolu zapakowany w kopertę lub koszulkę komplet dokumentów należy wrzucić do oznaczonej skrzynki przy wejściu do przedszkola.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna.

Patrz   Zarządzenie Nr 12

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

  1. Kryteria rekrutacji
  2. Kryterium dochodowe

3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie:

Regulamin

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!!!

W związku z zakończeniem Rekrutacji do przedszkola 2021/2022  lista dzieci przyjętych do naszego przedszkola znajduje się na drzwiach naszej placówki.

 

 

 

Od 23 kwietnia do 28 kwietnia 2021 r. do godziny 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych

składają oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

Wypełnione, podpisane oświadczenie należy przesłać w formie skanu na adres mailowy przedszkola: przedszkole@pm36.olsztyn.eu lub wrzucić do skrzynki w przedszkolu

Jednocześnie informuję, że niezłożenie w terminie oświadczenia, powoduje utratę miejsca w przedszkolu.

Wzór oświadczenia woli został zamieszczony na stronie Rekrutacja do przedszkoli w zakładce pliki do pobrania lub tutaj:

 

LISTY WYWIESZONE SĄ W PRZEDSZKOLU

 
 

Szanowni Rodzice!!!

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkoli w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 15 marca 2021 r. od godz. 8:00 i będzie trwała do 29 marca 2021 r. do godz. 15:00.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna.

otwórz- Zarządzenie nr 12 – terminy rekrutacji

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

otwórzUchwała w sprawie kryteriów

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów,  o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości:

Lista kandydatów przyjętych:

Lista Kandydatów Przyjętych

Jednocześnie informujemy ,że posiadamy trzy wolne miejsca. Chętnych rodziców zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej , która rozpocznie się 29.VII.2020 r.  od godz 8.00

Joanna Wilczewska

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner

Środa 29.IV.2020

Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów,  o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości:

Lista  kandydatów zakwalifikowanych:

Zakwalifikowani

Lista kandydatów niezakwalifikowanych:

Niezakwalifikowani

Od 30 kwietnia do 6 maja 2020 r. do godziny 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych

składają oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

Wzór oświadczenia woli został zamieszczony na stronie Rekrutacja do przedszkoli w zakładce pliki do pobrania lub pobierz tutaj.

Wypełnione, podpisane oświadczenie należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy przedszkola: przedszkole@pm36.olsztyn.eu

Jednocześnie informuję, że niezłożenie w terminie oświadczenia, powoduje utratę miejsca w przedszkolu.

Szanowni Państwo!!!

W związku z rekrutacją informujemy, że o dokumenty w formie papierowej będziemy prosić po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

Termin uzupełniania dokumentacji będzie podany na naszej stronie internetowej. Prosimy o śledzenie informacji.

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

Informuję, że zgodnie z terminami rekrutacji określonymi przez Prezydenta Olsztyna wyniki naboru do przedszkola zostaną podane do publicznej wiadomości 29 kwietnia 2020r. o godz.14:00.

Listy dzieci zakwalifikowanych będą dostępne na platformie edukacyjnej.

 

Joanna Wilczewska

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner

Szanowni Rodzice!!!

 

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner  w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się od 24 marca 2020 r. od godz. 8:00 do 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców wnioski zgłoszenia dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami należy zeskanować lub zrobić zdjęcie                   i wysłać na adres mailowy do przedszkola pierwszego wyboru.

Nasz adres: przedszkole@pm36.olsztyn.eu

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę    http://www.edukacja.olsztyn.eu a dokumenty potwierdzające przesyłamy wyłącznie do przedszkola które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja do przedszkola 2020– patrz poniżej

REGULAMIN  REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 36 IM. DOROTY GELLNER W OLSZTYNIE

otwórz- Regulamin Komisji Rekrutacyjnej 2020[3542]

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

1.USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.)

2.UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz.1875).

3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie.

 Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym  przedszkolu  od 13 marca do 23 marca 2020 r.

Deklaracja do pobrania tutaj –Deklaracja-o-kontynuowaniu-wych-p-lnego

lub w zakładce – DOKUMENTY DO POBRANIA

Uwaga ważne! 

Wszyscy Rodzice, którzy chcą aby ich dzieci nadal uczęszczały do naszego Przedszkola zobowiązani są do złożenia w swojej grupie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” .

Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji skutkuje koniecznością przystąpienia do ponownej rekrutacji na następny rok.

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ :

24 marca 2020 r. od godz. 8:00 i potrwa do 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone  zarządzeniem  Prezydenta Olsztyna.

terminy rekrutacji – zarzadzenie 2020otwórz

http://pm36.olsztyn.eu/wp-content/uploads/2020/01/Uchwała-w-spr.-kryteriów- Rekrutacja odbędzie się zgodnie z- otwórz

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.

Dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców proponujemy:

Maj zapraszamy na festyn „Majówka Przedszkola Literackiego”, podczas którego dzieci i rodzice poznają nauczycielki pracujące w grupie
Czerwiec zaproszenie na „Dni otwarte przedszkola”, podczas których starszaki organizują wspólne zabawy i atrakcje dla przyszłych przedszkolaków – szczegóły w połowie czerwca
Sierpień zabawy integracyjne z rówieśnikami w grupie, poznanie zasad funkcjonowania przedszkola –  dotyczy gr.I – (dzieci z  zaproszeniami)