SZANOWNI PAŃSTWO!!!

 

Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów,  o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości:

Lista kandydatów przyjętych:

Lista Kandydatów Przyjętych

 

Jednocześnie informujemy ,że posiadamy trzy wolne miejsca. Chętnych rodziców zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej , która rozpocznie się 29.VII.2020 r.  od godz 8.00

 

 

Joanna Wilczewska

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner

 

 

 

 

 

Środa 29.IV.2020

 

Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów,  o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości:

Lista  kandydatów zakwalifikowanych:

 

Zakwalifikowani

Lista kandydatów niezakwalifikowanych:

Niezakwalifikowani

 

 

Od 30 kwietnia do 6 maja 2020 r. do godziny 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych

składają oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

Wzór oświadczenia woli został zamieszczony na stronie Rekrutacja do przedszkoli w zakładce pliki do pobrania lub pobierz tutaj.

 

Wypełnione, podpisane oświadczenie należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy przedszkola: przedszkole@pm36.olsztyn.eu

Jednocześnie informuję, że niezłożenie w terminie oświadczenia, powoduje utratę miejsca w przedszkolu.

 

 

 

 

Szanowni Państwo!!!

W związku z rekrutacją informujemy, że o dokumenty w formie papierowej będziemy prosić po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

Termin uzupełniania dokumentacji będzie podany na naszej stronie internetowej. Prosimy o śledzenie informacji.

 

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

Informuję, że zgodnie z terminami rekrutacji określonymi przez Prezydenta Olsztyna wyniki naboru do przedszkola zostaną podane do publicznej wiadomości 29 kwietnia 2020r. o godz.14:00.

Listy dzieci zakwalifikowanych będą dostępne na platformie edukacyjnej.

 

Joanna Wilczewska

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!!!

 

 

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner  w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się od 24 marca 2020 r. od godz. 8:00 do 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00

 

 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców wnioski zgłoszenia dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami należy zeskanować lub zrobić zdjęcie                   i wysłać na adres mailowy do przedszkola pierwszego wyboru.

Nasz adres: przedszkole@pm36.olsztyn.eu

 

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę    http://www.edukacja.olsztyn.eu a dokumenty potwierdzające przesyłamy wyłącznie do przedszkola które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja do przedszkola 2020– patrz poniżej

 

 

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 36 IM. DOROTY GELLNER W OLSZTYNIE

otwórz- Regulamin Komisji Rekrutacyjnej 2020[3542]

 

 

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

1.USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.)

2.UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz.1875).

3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie.

 

 

 

 Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym  przedszkolu  od 13 marca do 23 marca 2020 r.

Deklaracja do pobrania tutaj –Deklaracja-o-kontynuowaniu-wych-p-lnego

lub w zakładce – DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

Uwaga ważne! 

 

Wszyscy Rodzice, którzy chcą aby ich dzieci nadal uczęszczały do naszego Przedszkola zobowiązani są do złożenia w swojej grupie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” .

 

Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji skutkuje koniecznością przystąpienia do ponownej rekrutacji na następny rok.

 

 

 

 

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ :

24 marca 2020 r. od godz. 8:00 i potrwa do 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone  zarządzeniem  Prezydenta Olsztyna.

terminy rekrutacji – zarzadzenie 2020otwórz

http://pm36.olsztyn.eu/wp-content/uploads/2020/01/Uchwała-w-spr.-kryteriów- Rekrutacja odbędzie się zgodnie z- otwórz

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.

 

 

 

Dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców proponujemy:

Maj zapraszamy na festyn „Majówka Przedszkola Literackiego”, podczas którego dzieci i rodzice poznają nauczycielki pracujące w grupie
Czerwiec zaproszenie na „Dni otwarte przedszkola”, podczas których starszaki organizują wspólne zabawy i atrakcje dla przyszłych przedszkolaków – szczegóły w połowie czerwca
Sierpień zabawy integracyjne z rówieśnikami w grupie, poznanie zasad funkcjonowania przedszkola –  dotyczy gr.I – (dzieci z  zaproszeniami)

Współpracujemy:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Polecane:

Przedszkole Miejskie Literackie nr 36 w Olsztynie