Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Drodzy Rodzice,

Warmińsko-Mazurki Kurator Oświaty w Olsztynie ogłosił listę placówek, którym zostało przyznane wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – edycja 2022 r. Z ogromną radością informuję, iż wśród listy placówek, które otrzymają wsparcie jest Przedszkole Miejskie nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie.

W ramach planowanych przez przedszkole działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i rodziców zaplanowano:

* wzbogacenie księgozbioru o nowości wydawnicze, a szczególnie książki  – Doroty Gellner, które stanowią podstawę w realizacji planów wychowawczo – dydaktycznych oraz wewnętrznego programu autorskiego „Czarodziejski Świat Doroty Gellner”  z zakresu promocji sylwetki i twórczości patrona;

* udział w konkursach literackich; udział w spektaklach, teatrzykach, organizowanie przeglądów, konkursów, świąt związanych z patronem oraz z promocją czytelnictwa;

* zaprezentowanie „Papierowego Teatru Ilustracji Kamishibai” szerszej publiczności tj. całej społeczności przedszkolnej (dzieciom i rodzicom) poprzez prezentację wybranej bajki;

* udział w projektach, programach promujących czytelnictwo: Mały Miś w świecie wielkiej literatury, Od wierszyka do bajki, Moja Warmia, Piękna Nasza Polska Cała, Piękne, bo polskie, Oto Hałabała! zna go Polska cała;

* założenie biblioteczki z zasobami multimedialnymi w celu wykorzystania ich jako pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych i prezentacji multimedialnych;

* inicjacja akcji „Latająca biblioteka”, „Podziel się książką”;

* organizacja międzyprzedszkolnych i ogólnopolskich konkursów czytelniczych, plastycznych, teatralnych, muzycznych;

* współpraca z rodzicami, członkami rodzin dzieci, absolwentami, którzy angażują się w działania przedszkola, promocję czytelnictwa (czytanie tekstów, pomoc w realizacji występów, rodzinne prezentacje teatralne itp.);

* współpraca z Bibliotekami Miejskimi, udział dzieci w zajęciach organizowanych przez biblioteki, zapraszanie bibliotekarzy do placówki;

* organizowanie zajęć z animatorem – bibliotekarzem dla grup przedszkolnych, jak  i otwartych zajęć dla społeczności lokalnej rozbudzających zainteresowania czytelnicze oraz propagujących literaturę dla dzieci;

 

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” Kierunek interwencji 3.1. – 3000zł.