Nasz kameleon

Jest kameleon dziwem nad dziwy. Ma długi ogon, język ruchliwy, oczy wypukłe i krótką szyję. Na drzewie mieszka, w Afryce żyje. Na tym obrazku jest kameleon, lecz nie zgadniecie z pewnością gdzie on, bowiem z łatwością kolory zmienia, nie chcąc się różnić od otoczeni.