Nasz Patron

14.X.2022 r. obchodziliśmy 50 rocznicę naszego przedszkola, którą uświetnili honorowi goście:

Patronka naszego przedszkola Pani Dorota Gellner oraz zaprzyjaźniony kompozytor Pan Adam Skorupka.

Zacny jubileusz Przedszkola był nie tylko okazją do wspomnień, ale przede wszystkim do podziękowania za trud wielu pokoleń nauczycieli i pracowników, którzy z godnym do naśladowania oddaniem pracowali i pracują na wizerunek placówki.

Na naszej uroczystości Pani Dyrektor Joanna Wilczewska podziękowała emerytowanym dyrektorom, nauczycielom i pracownikom obsługi, którzy tworzyli historię tego przedszkola. To dzięki im pracy i zaangażowaniu nasza placówka przez minione 50 lat osiągała sukcesy. Pani Dyrektor nie zapomniała także o naszych Absolwentach, z których jesteśmy bardzo dumni.

Rodzice!!!  dziękujemy, że z pełnym zaufaniem przekazujecie nam swoje największe skarby -WASZE DZIECI. Dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie i współpracę.

Na koniec uroczystości Pani Dyrektor podziękowała całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom niepedagogicznym za wkład, zaangażowanie, postawę i oddanie naszej placówce dzięki , którym doczekaliśmy tak pięknego jubileuszu.

 

Całą uroczystość uświetniły nam występy naszych dzieci. A nasza patronka obdarowała nas pięknym prezentem: napisała specjalnie dla nas Hymn, do którego słowa napisał Pan Adam.

Dziękujemy.

 

Dorota Gellner

 

Dorota Gellner– poetka, prozaik, autorka książek dla dzieci, tekstów piosenek, słuchowisk radiowych, bajek muzycznych. Córka poetki Danuty Gellnerowej, ur. 11lutego 1961 w Warszawie.

Debiutowała w „Świerszczyku” w 1982 roku. Współpracowała lub współpracuje z czasopismami dziecięcymi: „Świerszczyk”, „Miś”, „Płomyczek”, „Pentliczek”, „Ciuchcia”, „Nasz Maks”, „Plac Słoneczny 4”. Napisała ponad sto książek i prawie dwieście tekstów piosenek dla dzieci. Jest autorką słuchowisk radiowych, bajek muzycznych, scenariuszy dla TVP („Tęczowa bajeczka”, „Ludek Samoludek”), sztuki „Diabliki, , figliki” (prapremiera Państwowy Teatr Lalek Guliwer w Warszawie). W latach 1984-1993 współautorka (wraz z Barbarą Kolago) radiowej audycji słowno muzycznej „Zielona Półnutka”. Utwory Doroty Gellner znajdują sięw podręcznikach, przewodnikach metodycznych, antologiach, a książki na Liście Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. Książka „Wścibscy” została wpisana na Listę Białych Kruków Internationale Jugendbibliothek (niem.) w Monachium.

 

Po co nam patron?

 

Poprzez nadanie imienia przedszkole:

  1. Uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych placówek,

  2. Aktywizuje i integruje całe środowisko przedszkolne: dzieci, rodziców i pracowników przedszkola,

  3. Promuje swoje działania w środowisku lokalnym,

  4. Wchodzi do rodziny placówek o tym samym imieniu, co sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów,

  5. Opiera swoje działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze na wartościach, ideałach i czynnikach związanych z wybranym patronem, a także wyznaczy dalsze kierunki pracy z dziećmi,  

  6. Wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

 

 

Wybór osoby Doroty Gellner na Patrona naszego przedszkola nie jest przypadkowy.

Jesteśmy placówką, która bardzo często i z wielką ochotą wykorzystuje w swej działalności dydaktycznej oraz wychowawczej twórczość wielu znanych poetów i literatów. Jednak twórczość przedstawionej pisarki jest nam szczególnie bliska, ponieważ zawiera treści z najbliższego otoczenia dziecka oraz porusza wiele tematów i problemów żywych w środowisku naszego przedszkola.

Lubimy czytać, bawić się i uczyć przy książkach tej pisarki. To z nich czerpiemy radość, pasje twórczą i otwartość na świat dziecięcej wyobraźni, którą w swoich utworach Dorota Gellner dzieli się z tak wielką szczodrością. Zawarta w nich ekspresja, prostota wyrazu oraz subtelny humor i wdzięk, z jakim przedstawia świat w szczególny sposób  trafiają do każdego odbiorcy.

Pani Dorota Gellner jest skarbnicą pomysłów, pigułką  wiedzy o mądrych i pięknych rzeczach, podsuwa pomysły jak twórczo spędzać czas z dzieckiem oraz pomaga wybrać co jest dobre i bezpieczne dla każdego dziecka. Utwory Doroty Gellner stanowią znakomitą bazę wyjściową do tworzenia barwnych prac plastycznych, rozwijają wyobraźnię i poczucie humoru młodych odbiorców. Zawierają dużo walorów wychowawczych, pozbawione są jednak zbędnego moralizatorstwa.

Dorota Gellner napisała teksty do ponad dwustu piosenek dziecięcych. Są to utwory, po które bardzo chętnie sięgamy w codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej.

 

 

 

A tak to się zaczęło:

W wyborach wzięła udział cała społeczność przedszkola ( rodzice – w imieniu własnym i swoich dzieci, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni). Wygrała kandydatura Doroty Gellner.

Po niemałych trudnościach udało się zdobyć adres Pani Doroty.   Oto nasz list:

 

 

Czekaliśmy z niecierpliwością. Po niemalże miesiącu w przedszkolu zawitał listonosz.

 

 

Przyszedł czas na formalności

Rada Pedagogiczna przedszkola odpowiedzialna była za realizację zadań związanych z nadaniem imienia.

Dyrektor przedszkola nadzorował sprawny przebieg realizacji zadań związanych   z nadaniem imienia.

 

 

 Zarówno Rada Pedagogiczna, jak i Rada Rodziców złożyły do organu prowadzącego odpowiednie wnioski:

 

 

 

Gdy otrzymaliśmy zgodę Rady Miasta Miasta Olsztyna, podjęliśmy następujące działania.

 

 

Zadania:

1. Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci dotyczący  patrona przedszkola.

2. Modyfikowanie koncepcji przedszkola w związku z  nadaniem placówce imienia.

3. Realizacja zadań i działań ujętych w miesięcznych planach pracy poszczególnych grup mających na celu przybliżenie imienia patrona przedszkola – zajęcia dydaktyczne.

4. Ustalenie scenariusza całej uroczystości.

5. Przygotowanie występu artystycznego dzieci.

6. Sporządzenie listy gości.

7. Dekoracja i wystrój sal oraz holu.

8. Wykonanie zaproszeń.

9. Wystawa prac o patronie.

10. Prowadzenie uroczystości oraz poczęstunek.

12. Piknik rodzinny z udziałem Doroty Gellner.

 

 

Wreszcie nadszedł wyczekiwany dzień

05.06.2018 r.

 

W tym dniu odbyła się uroczystość nadania naszemu przedszkolu imienia Doroty Gellner. Był to długo oczekiwany, żmudnie przygotowywany dzień. Niezwykle ważnym wydarzeniem, nadającym blasku całej uroczystości, była obecność samej Patronki – pani Doroty wraz z kompozytorem, panem  Adamam Skorupka oraz menadżerem, panią Alicją Twardowską.

Szacowni goście witani byli po warmińsku przez  Lenę i Adama, reprezentantów „starszaków”. Każdy otrzymał przypinkę z naszym nowym logo.

Jak przystało na uroczystość wysokiej rangi, grupa czwarta rozpoczęła ją Polonezem, oczywiście autorstwa Doroty Gellner, pt. „Poloneza barwny czar”, muzyka Adam Skorupka.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która przedstawiła naszą patronkę oraz oficjalnie powitała wszystkich przybyłych gości.,

Reprezentantka Rady Miejskiej odczytała akt nadania placówce imienia.

 

Pani Dorota powitała nas wierszem, napisanym specjalnie na naszą uroczystość, odsłoniła również tablicę z nową nazwą przedszkola oraz logo i swój wizerunek .

 

 

 

Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiła prezentacja dzieci najstarszych grup wiekowych .  Grupa piąta zaprezentowała zestaw zabaw i tańców warmińskich oraz inscenizację do utworu Pani Doroty, pt.”Wścibscy”, natomiast grupa trzecia przedstawiła nam „Muzyczne rękawiczki”.

Delegacja przedszkolaków ze słowami uznania i wdzięczności złożyła kwiaty na ręce swojej  Patronki.

Serdeczne życzenia złożył również Prezydent Miasta Olsztyna, a także Dyrektorki zaprzyjaźnionych przedszkoli, szkół, bibliotek, Rada Rodziców naszego przedszkola, ksiądz proboszcz parafii NMP Ostrobramskiej.

 

 

Goście zostali zaproszeni  do galerii z rysunkami do utworów Doroty Gellner,  gdzie odbył się poczęstunek. Nie zabrakło również wspaniałego tortu z logo przedszkola.

 

 

Podczas pikniku pani Dorota dokonała pamiątkowych wpisów do książek jej autorstwa, które podarowała każdemu przedszkolakowi. Pani Dorota z każdym zamieniła, choć parę słów.

 

 

 

 

 

 

PIERWSZA ROCZNICA

NADANIA IMIENIA NASZEMU PRZEDSZKOLU

 

07.06.2019 r. świętowaliśmy rocznicę nadania naszemu przedszkolu imienia Doroty Gellner.  Świętowaliśmy w formie przeglądu piosenek naszej patronki. Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy znamienitych gości, których obecność sprawiła nam ogromną radość.

Gościem honorowym była nasza patronka, Dorota Gellner oraz kompozytor i aranżer pan Adam Skorupka.

Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Doroty Gellner mogliśmy zorganizować dzięki gościnności proboszcza Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Olsztynie, ojca Łukasza Szokaluk.

Nasz przegląd rozpoczęliśmy wspólnym zaśpiewaniem piosenki, pt. Skaczące nutki, oczywiście autorstwa naszej Patronki, do której muzykę skomponował Pan Adam Skorupka.

W dalszej części piosenki Doroty Gellner zaprezentowały  następujące przedszkola olsztyńskie:

1PM 39:

Ogórek Wąsaty  oraz  Kwiatki, bratki

2. Przedszkole Archidiecezjalne:

Popatrzcie na jamniczka oraz Przedszkole pod Topolą

3. PM 24:

Mam fryzurę na cebulę oraz Dziki taniec oraz Krasnale

4. PM 37:

– Piłka Oli oraz Podajmy sobie ręce

 5. PM 12:

A ja rosnę oraz Zuzia lalka nieduża

 6. Gospodarze PM 36:

Pakujemy się nad morze

 

Rodzice dzieci z grupy V naszego przedszkola, zrobili wszystkim uczestnikom niespodziankę.  Przedstawili inscenizację do scenek z książki Doroty Gellner, pt.„Wścibscy”. Były to: Wnuczka i nauczka, Okulary i złe zamiary, Paczka, Trzy lunety zza gazety, Lustro

Wszystkim gościom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i uświetnienie naszej rocznicy.