Nowy rok szkolny 2021/2022 – procedury

Szanowni Rodzice!

Kolejny rok szkolny przed nami. Nadal będziemy funkcjonowali w reżimie sanitarnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Prosimy, aby zapoznali się Państwo z obowiązującymi w naszym przedszkolu procedurami:

I WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

II PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

III WEWNĘTRZNA PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI

IV PROCEDURA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SAL ZABAW I OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

V PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DLA RODZICÓW

 

Załączony poniżej druk Oświadczenia dla rodziców 2021-2022 należy wypełnić i przynieść do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka.

PM 36 Oświadczenia COVID-19 (2)

Przedszkole będzie czynne w godz. 6.30-16.30.

W godz. 6.30-7.00 oraz 16.00-16.30  dzieci zbierają się w grupach zbiorczych.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia, hol),   z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. maseczka osłaniająca usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Obowiązuje limit osób na m2. W szatni danej grupy może maksymalnie przebywać 5 rodziców. Rodzic odprowadza dziecko do  grupy, nie przekraczając wyznaczonej strefy. Nie wchodzi do sali i nie inicjuje rozmów z pracownikami przedszkola. Dziecko bezpośrednio po wejściu do sali myje ręce. Zaleca się skracanie pobytu w szatni do niezbędnego minimum (szczegóły procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w trakcie trwania pandemii).

 Prosimy o sprawne rozbieranie i ubieranie dzieci w szatni, by skrócić do minimum czas oczekiwania pozostałych rodziców.

Do przedszkola dzieci przyprowadzają i odbierają  wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola,  możliwe jest upoważnienie jednej osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka. Osoba zgłoszona zobowiązana jest do podpisania upoważnienia i zapoznania się  z obowiązującymi procedurami w przedszkolu. 

Upoważnienie do przyprowadzaniai odbioru dziecka z przedszkola

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr36 im.D.Gellner w Olsztynie