Ogólna Informacja

Parę słów o nas

Przedszkole nasze istnieje od 1972 roku. Położone jest w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku im. J. Kusocińskiego. Jest to spokojne i zaciszne miejsce.
Przedszkole mieści się w dwukondygnacyjnym budynku z pięknym i dużym terenem stanowiącym ogród wyposażony w bezpieczny sprzęt do zabaw.

Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe: duże, jasne, przestronne i kolorowe sale, bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka w każdym wieku.

Nasza kadra to doświadczone, wykwalifikowane i kompetentne grono pedagogiczne nastawione na rozwijanie twórczego myślenia dzieci oraz odkrywanie ich mocnych stron.

W pracy z dziećmi oferujemy ciekawe zajęcia dydaktyczne, wykorzystujemy wszelkie innowacje metodyczne, umożliwiamy dzieciom zdobywanie różnorodnych doświadczeń, pomagamy rozwijać talenty i sprawności. Kształtujemy umiejętności interpersonalne dzieci, ich empatyczną wrażliwość, a także wyrównujemy różnice edukacyjne poprzez szeroko pojmowaną indywidualizacją pracy. Jako, że pierwsze lata w życiu dziecka są najbardziej znaczące dla jego rozwoju, staramy się stworzyć warunki do kształtowania samodzielności, kreatywności i budowania pozytywnego obrazu własnej osoby oraz do akceptacji różnic pomiędzy ludźmi.

Przedszkole jest placówką prowadzoną przez Gminę Olsztyn. Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.