ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE REMONTU OGRODZENIA POSESJI PRZEDSZKOLA
WRAZ Z NAPRAWĄ TRAKTÓW KOMUNIKACYJNYCH 2019

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- ZAPYTANIE OFERTOWE

2. FORMULARZ OFERTY- FORMULARZ OFERTY

3. WZÓR UMOWY-UMOWA OGRODZENIE

4. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA- OŚWIADCZENIE

 

UWAGA!!! 

ZOSTAJE WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT W SPRAWIE REMONTU OGRODZENIA POSESJI PRZEDSZKOLA WRAZ Z NAPRAWĄ TRAKTÓW KOMUNIKACYJNYCH.

OFERTY POWINNY BYĆ ZŁOŻONE W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE DO 10.05.2019R. , DO GODZINY 11.00.

WYBÓR OFERT  NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO 10.05.2019R. GODZINA 1200  .

 

Współpracujemy:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Polecane:

Przedszkole Miejskie Literackie nr 36 w Olsztynie