OŚWIADCZENIE WOLI

Od 23 kwietnia do 28 kwietnia 2021 r. do godziny 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych

składają oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

Wypełnione, podpisane oświadczenie należy przesłać w formie skanu na adres mailowy przedszkola: przedszkole@pm36.olsztyn.eu lub wrzucić do skrzynki w przedszkolu

Jednocześnie informuję, że niezłożenie w terminie oświadczenia, powoduje utratę miejsca w przedszkolu.

Wzór oświadczenia woli został zamieszczony na stronie Rekrutacja do przedszkoli w zakładce pliki do pobrania lub tutaj:

 
 
 

LISTY WYWIESZONE SĄ W PRZEDSZKOLU