PRACE GRYZMOŁKÓW W DOMU

W tym tygodniu zajmowaliśmy się tematem dotyczącym Wielkanocy.

  • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;
  • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej;
  • Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów;
  • Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy;

Dziękujemy za zdjęcia.