Projekty Grupy I

PROJEKTY GRUPY I W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • PROJEKT eTWINNING

Projekt „Owady i inni znajomi z majowej łąki. Odkrywamy świat przyrody.”

Projekt powstał w ramach ogólnopolskiej współpracy przedszkoli na platformie eTwinning.

Opis projektu eTwinning:

Zachwycając się bioróżnorodnością i pięknem kwitnącej łąki zapoznajmy dzieci z mieszkańcami tegoż środowiska. Spójrzmy na łąkę z perspektywy jego mieszkańców. Poznajmy umiejętności owadów oraz ich znaczenie i rolę w środowisku przyrodniczym, aby móc zgodnie dzielić wspólną przestrzeń łąki.

Spodziewane rezultaty:

 • odczuwanie radości i satysfakcji z pokonywania trudności,
 • rozwijanie umiejętności ICT – obsługa komputera, tabletu, aparatu fotograficznego, tablicy interaktywnej,
 • rozumienie znaczenia kodowania i dekodowania informacji,
 • czytanie uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych,
 • założenie „łąki kwietnej” – wspólnie wysianie nasiona, z których wyrośnie łąka,
 • książeczka „Ciekawostki o owadach i innych mieszkańcach ogrodów”,
 • „Pszczoły” – opowieść ruchowa.

Projekt realizowany jest z grupą III.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Małgorzata Kołakowska, Jadwiga Wąsowska

 

 •  NASZ OGRÓD DYDAKTYCZNY W CYFROWEJ ODSŁONIE

  KONKURS CERTYFIKAT SZKOLNEGO OGRODU DYDAKTYCZNEGO VI EDYCJA

  Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

   

  Cele konkursu:

  Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do przygotowania przewodnika po szkolnym/przedszkolnym ogrodzie i interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów/dzieci związanych z zasobami przyrody ożywionej i nieożywionej ogrodu

  Rozpropagowanie postaw proekologicznych poprzez kształtowanie szacunku do różnorodności biologicznej i georóżnorodności.

  wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie edukacji „ogrodowej” między szkołami i przedszkolami poprzez platformę edukacyjną W-MODN w Olsztynie, na której zostaną udostępnione interaktywne przewodniki po ogrodzie i materiały dydaktyczne do wykorzystania podczas lekcji związanych ze szkolnym ogrodem dydaktycznym

 

 

 • UDZIAŁ W KAMPANII EDUKACYJNEJ „MOJA ŁĄCZKA KWIETNA”

Zadanie: Uczestnicy kampanii na wybranym przez siebie miejscu założą lub w innym miejscu zaobserwują i zarejestrują gatunki roślin na niej występujących oraz mieszkańców łączki ze świata zwierząt.

 

 • KODOWANIE NA DYWANIE JAKO INNOWACJA PEDAGOGICZNA

   

Innowacja „Programowanie offlainowe drogą do kształtowania kompetencji cyfrowych u dzieci 3-letnich” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby i wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. Do stworzenia innowacji zainspirował nas ubiegłoroczny udział w programie edukacyjnym Uczymy dzieci programować.

Głównym celem wprowadzanej innowacji było rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie.

Celem innowacji było: kształtowanie kompetencji miękkich: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, odporności na stres, kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań, bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Wyzwania zrealizowane w ramach innowacji:

 • Wyzwanie – Konkurs „Cała Polska Programuje”
 • Code Week 2020
 • Dzień Kropki
 • Wyzwanie Świąteczne – Zima 2020 z UDP
 • Poznajemy roboty – OZOBOT
 • Poznajemy roboty – GENIBOT