Rada Rodziców

UWAGA RODZICA !

W związku z tym, że Rada Rodziców  zamyka rachunek bankowy prosimy, aby osoby które

jeszcze nie dokonały wpłaty uregulowały zaległości do 10.06.2022r.

Po tym terminie będzie możliwość wpłat gotówkowych u skarbnika Rady Rodziców

Pani Małgorzaty Adamczyk ( grupa IV).

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice 

Informujemy, że Rada Rodziców ustaliła kwotę składki na rok szkolny 2021/2022, która wynosi 250 złotych.

Powyższą kwotę należy wpłacać na podany poniżej rachunek bankowy  Rady Rodziców                                    PM 36 im. D. Gellner w Olsztynie.

85 1020 3541 0000 5302 0351 0583

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy, do której uczęszcza.

Dziękujemy za wpłaty