REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 2 sierpnia 2021 r. od godz. 8:00 do 6 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę    http://www.edukacja.olsztyn.eu , a dokumenty potwierdzające przynosimy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja-do-przedszkola-2021

 

 

Dla ułatwienia Państwu Rekrutacji, umieszczamy wzory dokumentów do pobrania:

 

 

Wzór wniosku – pusty

Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zamieszkaniu – obowiązkowo drukują, wypełniają i przynoszą do przedszkola razem z wnioskiem wszyscy kandydaci.

Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców dokumenty dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie, wielodzietność – Karta Dużej Rodziny, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność). W naszym przedszkolu zapakowany w kopertę lub koszulkę komplet dokumentów należy wrzucić do oznaczonej skrzynki przy wejściu do przedszkola.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna.

Patrz   Zarządzenie Nr 12

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

  1. Kryteria rekrutacji
  2. Kryterium dochodowe

3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie:

Regulamin