Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST W GODZINACH 6.30 – 16.30
6.30 – 8.00 Praca konstrukcyjno-wyrównawcza i stymulacyjna (w zespołach lub indywidualna). Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne-dowolne i przy niewielkim udziale nauczyciela. Wykonywanie prac społeczno-użytecznych (dyżury, materiały do zajęć, sprzątanie sali). Okazjonalne rozmowy z dziećmi i rodzicami. Czytanie książek, utrwalanie tekstów wierszy i piosenek. Zestaw zabaw porannych.
8.00 – 9.00 Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczno-sanitarne. Pełnienie dyżurów przy stolikach, w toalecie i sali. Śniadanie. Sprawdzenie obecności. Przygotowanie stanowisk do rozpoczęcia zajęć.
9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem tygodnia (zajęcia rozwijające mowę, przyrodnicze, plastyczne, umuzykalniające, edukacja matematyczna, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne, wycieczki).
10.00 – 11.30 Zabawy indywidualne i zespołowe na powietrzu z wykorzystaniem przyborów i przyrządów oraz warunków terenowych (prace gospodarczo-porządkowe). Spacery. Obserwacje przyrodnicze. W przypadku deszczu zabawy w sali.
11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu czynności higieniczno-sanitarne. Obiad – drugie danie. Czytanie książek. Zabawy relaksacyjne.
12.00 – 13.30 Gr. I, II – odpoczynek poobiedni.
Gr. III, IV i V – zajęcia dodatkowe. Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, rozwijające zainteresowania dzieci. Praca indywidualna.
13.30 – 16.30 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczno-sanitarne. Podwieczorek + zupa. Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci. Podsumowanie z dziećmi wydarzeń dnia. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.