ROZMOWY PARASOLI

Jesienny czas za oknem, ale i w tym czasie można się świetnie bawić , co chętnie robimy z naszymi GRYZMOŁKAMI

 

 

W tym tygodniu celem naszym było:

  • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;
  • Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;
  • Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;
  • Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.
  • Rozumienie pojęcia: para.
  • Przestrzeganie nawyków higieny i procedur związanych z covidem

 

Radosne zabawy z parasolami

 

 

 

 

 

Po fajnych zabawach czas na mały wysiłek umysłowy.