ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

SZANOWNI RODZICE!!!


Od dnia 1 września 2020 r. zapraszamy do korzystania z przedszkola wszystkie  dzieci.

 Nasze przedszkole będzie funkcjonowało na szczególnych zasadach i w tzw. reżimie sanitarnym.

Zarówno Pracownicy Przedszkola, jak i Rodzice/Opiekunowie dzieci muszą znać i stosować się do obowiązujących procedur.

Od nas wszystkich zależy, czy dzieci i my sami zachowamy zdrowie.
Proszę Państwa o zapoznanie się  z obowiązującymi w naszym przedszkolu procedurami oraz wypełnienie i przyniesienie do Przedszkola załączonego oświadczenia w pierwszym dniu pobytu dziecka (rano lub przy odbiorze). Szczegółowe informacje są zawarte w procedurach.

1.WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE PANDEMII

 

 

 

2.PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

 

3.PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W TRAKCIE PANDEMII

 

 

4.PROCEDURA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

 

5.PROCEDURA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SAL ZABAW I OGRODU

 

6.PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DLA RODZICÓW 

 

7. OŚWIADCZENIE

 

8.UPOWAŻNIENIE