SPOTKAMIE Z PANIĄ MARTYNĄ

Dzieci wysłuchały opowiadania Wandy Chotomskiej pt. „Foka”, dowiedziały się gdzie leży biegun północny jakie zwierzęta na nim żyją i jakie zwyczaje maja Inuici.