SPOTKANIE Z LALKAMI

Grupa I i II gościła u siebie Panią Hanię – aktorkę Olsztyńskiego Teatru Lalek.

Pani Hania zapoznała dzieci z różnego typu lalkami, które możemy spotkać w naszym olsztyńskim teatrze.