Taniec Dla Ziemi

X Ogólnopolski Festiwal Tańca „Tańczące Przedszkolaki”

pod hasłem „Taniec dla Ziemi”

Organizatorem konkursu było Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi z Katowic.

Zaproszenie do udziału w Festiwalu było nie tylko czasem rozwijania dziecięcej kreatywności i pasji do tańca, ale także – poprzez taniec – propagowaniem  prawidłowych postaw ekologicznych.

Cele konkursu dotyczyły rozwijania twórczej ekspresji dzieci, integracji środowisk przedszkolnych,

propagowania prawidłowych postaw ekologicznych, podniesienia świadomości ekologicznej wśród dzieci.